DNS Hygienické a čistiace prostriedky

DNS na nákup hygienických a čistiacich potrieb

DNS na nákup hygienických a čistiacich potrieb pre Univerzitu Komenského v Bratislave

Prostredníctvom tohto DNS je možné obstarávať hygienické a čistiace potreby slúžiace na zabezpečenie chodu jednotlivých fakúlt a súčastí Univerzity Komenského v Bratislave.

V prípade potreby nákupu vyššie uvedených druhov tovarov je potrebné zaslať Požiadavku na realizáciu VO cez DNS (príloha č. 3 Smernice o VO https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_08.pdf, editovateľné prílohy) elektronicky v editovateľnej podobe a v zoskenovanej podobe s podpismi na e-mail dns.hcprostriedky@uniba.sk.