Podateľňa (Pod)

Marta Buttková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Kancelária kvestora, Podateľňa
pracovník v podateľni
+421 2 9010 9274

Andrea Kralovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Kancelária kvestora, Podateľňa
pracovník v podateľni
+421 2 9010 9475

Daniela Kytková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Kancelária kvestora, Podateľňa
pracovník v podateľni
+421 2 9010 2019

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 – 15:00
Utorok: 08:00 – 15:00
Streda: 08:00 – 15:00
Štvrtok: 08:00 – 15:00
Piatok: 08:00 – 15:00