Kancelária Akademického senátu a Správnej rady UK (KASaSR)

Mgr. Dominik Blanár, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Kancelária Akademického senátu a Správnej rady UK
referent
+421 2 9010 2061

Mgr. Dana Markovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Kancelária Akademického senátu a Správnej rady UK
tajomníčka Rady predsedov odborových organizácií pri UK
+421 2 9010 9173