Ekonomické oddelenie pre ŠD (EOŠD)

Mgr. Ľubica Opálková

Úsek kvestora, Ekonomický odbor pre študentské domovy, Ekonomické oddelenie pre študent domovy,
vedúca oddelenia
0918110001

Ing. Ivana Lacková

Úsek kvestora, Ekonomický odbor pre študentské domovy, Ekonomické oddelenie pre študent domovy,
Referent vymáhania pohľadávok

Katarína Listopadová

Úsek kvestora, Ekonomický odbor pre študentské domovy, Ekonomické oddelenie pre študent domovy,
administratívny zamestnanec, i. n.
0918110040

Ing. Božena Moussa

Úsek kvestora, Ekonomický odbor pre študentské domovy, Ekonomické oddelenie pre študent domovy,
referentka všeobecnej učtárne

Alexandra Podmanická

Úsek kvestora, Ekonomický odbor pre študentské domovy, Ekonomické oddelenie pre študent domovy,
referentka všeobecnej učtárne
+421 940 509 910

Renata Ratajská

Úsek kvestora, Ekonomický odbor pre študentské domovy, Ekonomické oddelenie pre študent domovy,
referentka objenávok