Sústredenie stredoškolákov

Ako úspešne študovať na vysokej škole so zdravotným znevýhodnením

Sústredenie stredoškolákov sa v akademickom roku 2023/2024 už uskutočnilo.

V prípade predbežného záujmu zúčastniť sa o rok nám daj o sebe vedieť.

Kontaktné osoby pre záujemcov o účasť na sústredení stredoškolákov:

Mgr. Mária Stankovičová
maria.stankovicova@rec.uniba.sk
02/90102071

Mgr. Ľudmila Hlinová
ludmila.hlinova@rec.uniba.sk
02/9010 2069