Letná počítačová škola

Pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím

Prihlasovanie pre rok 2023 je už uzatvorené.

Tešíme sa na Teba budúci rok. V prípade predbežného záujmu nám daj o sebe vedieť.

Kontaktné osoby pre záujemcov o účasť Letnej počítačovej škole:

Mgr. Mária Stankovičová

maria.stankovicova@rec.uniba.sk

02/90102071

 

Mgr. Ľudmila Hlinová

ludmila.hlinova@rec.uniba.sk

02/9010 2069