ICC

Medzinárodný počítačový tábor - International Camp on Communication and Computers - ICC 2024 v hlavnom meste Talianksa - Ríme je jedinečnou príležitosťou naučiť sa, ako  informačné a komunikačné technológie (IKT) a asistenčné technológie (AT) obohacujú život mladých ľudí so zrakovým postihnutím.

Mladí ľudia z rôznych európskych krajín sa môžu tešiť na množstvo medzi-kultúrnych aktivít, na príležitosti na vzájomné rozhovory a spoznávanie sa a plánovať svoju budúcu integráciu do štúdia a zamestnania.

Oficiálna webová stránka - http://www.icc-camp.info/

Kontaktná osoba pre záujemcov o účasť na ICC:

Mgr. Mária Stankovičová

maria.stankovicova@rec.uniba.sk

02/90102071

 

Informácie pre záujemcov o účasť v lete 2024.