ICC

Medzinárodný počítačový tábor - International Camp on Communication and Computers - ICC 2023 v českom Telči je jedinečnou príležitosťou naučiť sa, ako  informačné a komunikačné technológie (IKT) a asistenčné technológie (AT) obohacujú život mladých ľudí so zrakovým postihnutím.

Mladí ľudia z rôznych európskych krajín sa môžu tešiť na množstvo medzi-kultúrnych aktivít, na príležitosti na vzájomné rozhovory a spoznávanie sa a plánovať svoju budúcu integráciu do štúdia a zamestnania.

Oficiálna webová stránka - http://www.icc-camp.info/

Informácie pre záujemcov o účasť.