Sídlo pracoviska

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
pavilón informatiky
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Opis trasy

Z hlavnej železničnej stanice

  • Autobus číslo 32, smer Dlhé diely - Kuklovská. Vystúpte na 9. zastávke - Botanická záhrada.

Z autobusovej stanice Mlynské nivy

  • Z autobusovej stanice nie je priame spojenie. Budete potrebovať jeden prestup. Preto odporúčame vyhľadať aktuálne spojenia medzi zastávkami Autobusová stanica a Botanická záhrada na webovej stránke imhd.sk

Po vystúpení z električky/ autobusu treba použiť nadchod a pokračovať pešo hore kopcom cca 400 m. Po ľavej strane budete míňať najskôr pavilóny Prírodovedeckej fakulty a po pravej strane pavilóny Vedeckého parku. Po ľavej strane nad pavilónmi Prírodovedeckej fakulty sú pavilóny FMFI UK. Pavilón informatiky je poslednou budovou fakulty najvyššie na kopci. V priebehu akademického roka odporúčame vchádzať cez hornú vrátnicu - okolo sochy Koperníka. V letných mesiacoch je otvorená iba vrátnica v pavilóne Fyziky F1.

Fotografie areálu pred pavilónom matematiky

Socha Mikuláša Kopernika pred pavilónom matematiky
Pohľad na vchod do pavilónu matematiky