SUP

Servisné pracovisko služby Univerzitný preukaz pre študentov a zamestnancov UK

Systém Automatickej Identifikácie Osôb (riešenie reklamácií nefunkčných preukazov)

Číslo miestnosti SB 13c
(historická budova, prízemie vpravo, pod schodami)

Šafárikovo nám. 6

818 06 Bratislava

+421 2 9010 9470
saio@rec.uniba.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 13:00 – 15:00
Utorok:10:00 – 12:00 
Streda:13:00 – 16:00
Štvrtok: 13:00 – 15:00
Piatok:10:00 – 12:00 

Prosíme študentov i zamestnancov, aby prichádzali iba v čase úradných hodín. Medzi 12-13 hod. stránky nevybavujeme. Ďakujeme za pochopenie.

Podateľňa RUK

Podávať svoje podnety/žiadosti ohľadom univerzitných preukazov je v nevyhnutných prípadoch možné aj prostredníctvom Podateľne Rektorátu UK v čase otváracích hodín, resp. vhodením obálky adresovanej na Správcu SUP do schránky vedľa.

Podateľňa Rektorátu Univerzity Komenského

Číslo miestnosti 1 SB

(historická budova, prízemie vľavo, vedľa výťahu)

Šafárikovo nám. 6

818 06 Bratislava

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok08:00-11:3012:00-15:00

Pokladňa RUK

Predaj prolongačných ITIC známok na UK je od 1.9.2019 zrušený.* 

*Zakúpenie prolongačnej známky na preukaz s vizuálom ITIC s aktuálnou platnosťou 12/2023 je možné už iba cez tento e-shop.