ITIC

UPOZORNENIE

Ani v AR 2022/2023 UK nevydáva svojim pedagogickým zamestnancom čipové preukazy vo vizuále ITIC. Všetky doteraz vydané čipové preukazy s vizuálom ITIC zostávajú naďalej použiteľné pre prolongovanie i využívanie komerčných zliav mimo prostredia UK, nakoľko v elektronických systémoch univerzity sa pristúpilo k  deaktivácii ich čipu vydaním Preukazu zamestnanca UK.

ITIC - medzinárodný preukaz učiteľa UK
ITIC - medzinárodný preukaz učiteľa UK s licenciou v čiarovom kóde
ITIC - medzinárodný preukaz učiteľa UK s prvou platnosťou vytlačenou na prednej strane
ITIC - zadná strana bez predtlačenej prvej platnosti
ITIC - predná strana najnovšieho vizuálu
ITIC - zadná strana najnovšieho vizuálu

1. Čo je preukaz ITIC?

Medzinárodný učiteľský identifikačný preukaz ITIC je jediným celosvetovo uznávaným dokladom preukazujúcim štatút učiteľa. Neustálym rozvojom medzinárodného preukazu učiteľa ITIC a trhového trendu vydávať multifunkčné karty je od roku 2002 preukaz ITIC vydávaný ako multifunkčný preukaz s čipom na slovenských vysokých školách a univerzitách, ktoré v rámci tohto zaujímavého projektu participujú. (Univerzita Komenského od AR 2020/2021 postupne prestala vydávať svojim zamestnancom čipové preukazy vo vizuále ITIC.)

2. Kto má naň nárok?

Preukaz ITIC je možné vystaviť/prolonogovať iba pedagógom:
A) v hlavnom pracovnom pomere s VŠ s minimálnym pracovným časom 18 hodín týždenne
alebo
B) na dôchodku alebo na materskej dovolenke, v týchto prípadoch môže byť počet hodín výučby menší

Uvádzame aj definíciu pedagóga/vysokoškolského učiteľa podľa zákona o vysokých školách 131/2012 § 75. Pre jednoznačnejší výklad, kto má nárok na preukaz ITIC.

Vysokoškolskí učitelia

  • Vysokoškolskí učitelia pôsobia vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, docent, odborný asistent, asistent a lektor.
  • Vysokoškolskí učitelia univerzitných vysokých škôl (§ 2 ods. 14 a § 111 ods. 1) okrem lektorov (odseky 4, 5, 8 a 9) sa aktívne zúčastňujú na výskumných, vývojových, liečebno-preventívnych alebo umeleckých činnostiach zameraných na získanie nových poznatkov, vývojových produktov alebo umeleckých diel, alebo umeleckých výkonov. U vysokoškolských učiteľov odborných vysokých škôl pôsobiacich vo funkciách docent, odborný asistent a asistent možno nahradiť aktívnu účasť na výskumných, vývojových alebo umeleckých činnostiach zameraných na získanie nových poznatkov, vývojových produktov alebo umeleckých diel sledovaním aktuálneho stavu vedy, techniky a umenia, ktoré zabezpečí, že vzdelávacia činnosť sa bude realizovať na úrovni najnovších poznatkov.

 

3. Vizuál preukazu ITIC a info o jeho platnosti (čo si musí pedagóg skontrolovať, aby vedel, že má preukaz platný)

Pre učiteľov, ktorí svoj Univerzitný preukaz ITIC dostali v minulých akademických rokoch a aj tento rok chcú využívať výhody a zľavy, ktoré im členstvo ITIC poskytuje, je tu možnosť zakúpiť si Prolongačnú známku ITIC, ktorá predĺži platnosť Univerzitného preukazu a zároveň členstva ITIC aktuálne až do 31.12.2022. Známky s novou platnosťou sú vždy k dispozícii pre zakúpenie od septembra nového Akademického roka. Držiteľ preukazu ITIC si prolongačnú známku zakúpi iba prostredníctvom tohto e-shopu.

Skontrolujte si platnosť svojho ITIC preukazu

4. Kde si môžete preukaz ITIC prolongovať ?

UPOZORNENIE: 
Predaj prolongačných známok na UK bol 31.8.2019 ukončený.

Od 1.9.2019 viac nie je možné zakúpiť na UK prolongačnú známku na ITIC.

Od AR 2021/2022 na UK už nevydávame ani čipový preukaz vo vizuále ITIC.

V prípade, že si chcete zaobstarať nový preukaz ITIC alebo si potrebujete prolongovať preukaz ITIC vydaný v minulosti na UK, môžete si známku s platnosťou 12/2023 zakúpiť v tomto e-shope. Platnosť Vášho ITIC-u bude predĺžená v online systéme po úhrade poplatku a prolongačnú známku Vám prinesie o pár dní kuriér.

Kliknutím na obrázok prejdete na webstránku e-shopu

5. Zľavy na ITIC preukaz

Ak si preukaz obnovíte už na začiatku školského roka (alebo si objednáte nový preukaz ITIC) získate navyše extra 60 zľavových kupónov, avšak s obmedzenou platnosťou. Tieto kupóny platia vždy len od 1.9. do 17.11. daného roka. Vybavte si preukaz ITIC čo najskôr a ušetrite čo najviac.

Kompletný zoznam zliav máte k dispozícii TU

 

6. Ďalšie informácie o preukaze ITIC

www.itic.sk

 

Ani v AR 2022/2023 UK nevydáva svojim pedagogickým zamestnancom čipové preukazy vo vizuále ITIC. Všetky doteraz vydané čipové preukazy s vizuálom ITIC zostávajú naďalej použiteľné pre prolongovanie i využívanie komerčných zliav mimo prostredia UK, nakoľko v elektronických systémoch univerzity sa pristúpilo k postupnej deaktivácii ich čipu. Všetkým zamestnancom UK sa vydáva Preukaz zamestnanca v jednotnom vizuále.