Formulár - preukazy pre zamestnancov

Zamestnanec, resp. žiadateľ o Preukaz zamestnanca UK, po nahratí fotografie v požadovanom formáte, vyplnení správnych a presných identifikačných údajov a odoslaní formulára, dostane na platne uvedenú e-mailovú adresu potvrdenie o odoslaní žiadosti.

Následne je táto žiadosť spracovaná, a ak je všetko v poriadku, vystavený preukaz je do niekoľkých dní zaslaný na personálne oddelenie súčasti, na ktorej má zamestnanec pracovný úväzok. Zamestnanec o tom štandardne nedostane správu, odporúčame kontaktovať o 2-3 pracovné dni svoje personálne oddelenie, ak tak neurobí samo. Preukaz je pri prevzatí už aktivovaný a použiteľný v systémoch univerzity.

Ak na uvedenú e-mailovú adresu nedostanete potvrdzujúci mail, vyplňte formulár znova, pričom pozorne skontrolujte zadané údaje (preklepy) a najmä platnú e-mailovú adresu.