Formulár - preukazy pre zamestnancov - FMFI UK

Zamestnanec FMFI UK, resp. žiadateľ o Preukaz zamestnanca UK, ak nezvolí iný zdroj
(či a akú máte fotografiu vo fotobanke FMFI, si viete overiť vopred na tomto linku,
namiesto loginUK na konci vložte svoje prihlasovacie meno: https://sluzby.fmph.uniba.sk/ludia/loginUK
po nahratí fotografie v požadovanom formáte, vyplnení správnych a presných identifikačných údajov a odoslaní formulára, dostane na platne uvedenú e-mailovú adresu potvrdenie o odoslaní žiadosti.

Následne je táto žiadosť spracovaná, a ak je všetko v poriadku, vystavený preukaz je do niekoľkých dní zaslaný na Referát personálnej práce, resp. na Referát zahraničných vzťahov FMFI UK. Zamestnanec o tom štandardne nedostane správu, odporúčame kontaktovať o 2-3 pracovné dni personálne oddelenie/p. Martincovú z RZV, ak tak neurobí sama. Preukaz je pri prevzatí už aktivovaný a použiteľný v systémoch univerzity.

Ak na uvedenú e-mailovú adresu nedostanete potvrdzujúci mail, vyplňte formulár znova, pričom pozorne skontrolujte zadané údaje (preklepy) a najmä platnú e-mailovú adresu.