Univerzitné preukazy

ŠTUDENTI POZOR!
ZMENA V AKTIVÁCII A PROLONGÁCII DOPRAVNEJ SLUŽBY PRE ŠTUDENTOV S ČIPOVÝM PREUKAZOM OD 1.9.2021 
 
>>>DOPRAVNÁ APLIKÁCIA<<<

 

Univerzitný preukaz je bezkontaktná čipová karta vydávaná Univerzitou Komenského v Bratislave. Držiteľmi preukazov sú všetci študenti a zamestnanci univerzity, potenciálne aj ďalšie osoby, ktorým univerzita alebo jej súčasť umožní prístup k niektorým svojim službám.

Podľa aktuálneho vzťahu osoby pôsobiacej na pôde Univerzity Komenského v Bratislave je vydaný príslušný typ preukazu s odlišným vizuálom (od AR 2011/12 došlo k zmene vizuálu preukazov bez licencie ISIC/ITIC, od AR 2015/2016 na vizuále ISIC/ITIC pribudla licencia v čiarovom kóde, od AR 2017/2018 sme začali vydávať preukazy ISIC/ITIC s prvou platnosťou vytlačenou na prednej strane namiesto predtlačenej/nalepenej známky na strane zadnej. Od AR 2020/2021 sme prestali vydávať preukazy vo vizuále ITIC pre pedagogických zamestnancov).

Prehľad všetkých platných vizuálov preukazov používaných na UK:

ISIC preukaz s licenciou pre denných študentov/doktorandov
ISIC preukaz s licenciou v čiarovom kóde pre denných študentov/doktorandov
ISIC preukaz s prvou platnosťou na prednej strane pre denných študentov/doktorandov
ISIC preukaz s novým moderným vizuálom
Preukaz denného študenta UK bez ISIC licencie
Preukaz denného študenta UK bez ISIC licencie
Preukaz externého študenta UK
Preukaz externého študenta UK
Preukaz zamestnanca UK
Preukaz zamestnanca UK
Preukaz osoby s iným vzťahom k UK
Preukaz osoby s iným vzťahom k UK

Aktivácie, validácie, správa preukazov

Informácie pre zamestnancov a študentov, ktorí potrebujú vykonať aktiváciu, validáciu alebo inú akciu s preukazom, sa nachádzajú na stránkach intranetu UK.

Registrácia pre bezplatné cestovanie ŽSSK - národným prepravcom

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. za účelom najmä zrýchlenia celého registračného procesu spustila dňa 10. novembra 2014 aj internetovú registráciu pre bezplatné cestovanie vlakom. Vybrané skupiny cestujúcich - dôchodcovia nad 62 rokov a žiaci/ študenti držitelia bezkontaktných čipových kariet - ISIC alebo NO ISIC preukazu s platnou dopravnou aplikáciou sa takto môžu registrovať priamo zo svojho domova cez internetovú stránku ŽSSK. Podmienkou je aktívna emailová adresa žiaka/študenta na webe, cez ktorú sa overuje aktivačný kód zaslaný emailom na adresu, ktorú žiak/študent používa. Registruje sa len študent 1. ročníka.

Celý dokument s vyhlásením ŽSR

Bezplatná preprava: Na čo netreba zabudnúť po prázdninách