Letná počítačová škola

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského organizuje Letnú počítačovú školu pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím.

Zameranie

Program Letnej počítačovej školy 2024 bude zameraný na rozvoj informačných a komunikačných kompetencií, a na možnosti využitia informačných, asistenčných a komunikačných technológií, ktoré pomáhajú pri práci s informáciami, pri štúdiu, v zamestnaní, ako i v bežnom živote.

Na každý deň sú pre vás pripravené workshopy zamerané na využitie informačných, asistenčných a komunikačných technológií: 

Ukážeme si používanie užitočných aplikácií 

pre smartfóny:

 • Bookworm – čítanie e-kníh, 
 • Be My AI, Ask Envision – nástroje umelej inteligencie na rozpoznávanie obrazu, 
 • Seeing Assistant Move – orientácia v neznámych priestoroch, 
 • Aplikačný set Corvus – efektívne ovládanie smartfónu, 
 • a  mnohé ďalšie užitočné apky... 

 pre počítač: 

 • Balabolka – nástroj na čítanie textov a tvorbu audio kníh,  
 • Word a Excel – nástroj a pomocník, 
 • efektívny pohyb na webe s čítačom obrazovky, 
 • Desmos – ozvučené grafy. 

 Poodhalíte tajomstvá programovania  

 • hravé s programovaním pohybu robota v ozvučenej štvorcovej sieti, 
 • profesionálne v jazyku Python. 

 Vyskúšate si technológie 

 •  čítací skener, 
 • lupa na snímanie z diaľky, 
 • brailový riadok, 
 • haptické mapy. 

 Okrem programu na workshopoch bude priestor pre vzájomné spoznávanie sa a nadväzovanie priateľstiev pri voľnočasových aktivitách, výletoch, spoločenských hrách a športe. 

Termín a miesto konania

8. - 12. júl 2024

Univerzita Komenského, Bratislava

Cieľová skupina účastníkov

Mladí ľudia s ťažkým zrakovým postihnutím (nevidiaci a slabozrakí) vo veku 16 – 25 rokov, primárne študenti stredných a vysokých škôl. Na letnej škole sa môže zúčastniť maximálne 15 študentov. Vzhľadom na kapacitné možnosti a finančný rozpočet si organizátor vyhradzuje právo výberu účastníkov.

Na akcii bude participovať niekoľko dobrovoľníkov, ktorí budú poskytovať účastníkom základnú asistenciu.

Finančné náklady

Každý účastník platí účastnícky poplatok. Mimobratislavskí účastníci vo výške 140 EUR, účastníci z Bratislavy 60 EUR. Náklady na organizáciu akcie a pobyt účastníkov hradí organizátor. Cestovné náklady si hradí účastník.

Prihlasovanie

Záujemcov žiadame vyplniť elektronický prihlasovací formulár čo najskôr.

Kontaktné osoby pre záujemcov o účasť

Mgr. Mária Stankovičová
maria.stankovicova@rec.uniba.sk
02/90102071

PaedDr. Mária Ježíková
tel.: 02/ 9010 2019
e-mail: maria.jezikova@uniba.sk