Kontakt

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami,
odborná referentka
+421 2 9010 2068
FMFI UK, I-40

Mgr. Ľudmila Hlinová

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami,
odborná knižná pracovníčka
+421 2 9010 2069
FMFI UK, I - 41
I - 41

PaedDr. Mária Ježíková

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami,
odborná pracovníčka
+421 2 9010 2019
90102019
FMFI, I - 38
I - 38