Pravidlá využívania spracovanej literatúry

Požičiavanie sa realizuje cez Akademickú knižnicu Univerzity Komenského. Odporúčame nasledovný postup:

1. Na stránke univerzitnej knižnice prejdite na Súborný online katalóg.

2. Prejdite na záložku Kľúčové slová.

3. Zadajte názov knihy, autora, ... a v časti Filter na knižnicu/ lokáciu označíte CEZAP - Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami. Takto získate informáciu, či je daná kniha určitým spôsobom spracovaná.

4. Pri názve knihy je uvedené, akým spôsobom je kniha spracovaná. Napr. Matematická analýza pre študentov Informatiky I [elektronický dokument] / Zbyněk Kubáček.

5. Je dôležité všímať si spôsob spracovania, lebo niektoré knihy nemusia byť spracované do formy, ktorá vyhovuje študentovi. Študent dostane knihu v takej forme, akú si vyžiada.

6. Pri vybranej knihe kliknite na voľbu exempláre. Otvorí sa stránka, kde je potrebné kliknúť na tlačidlo Žiadanka.

7. Otvorí sa stránka, ktorá si vyžiada ID. Je to číslo ISIC karty.

8. Všetky digitálne formy textov prídu študentovi na mailovú adresu, ktorú má uvedenú v AIS2.

9. Tlačené knihy (zväčšená tlač a knihy v Braillovom písme) si musí študent vyzdvihnúť v CPŠ.