Identifikácia bariér na UK

Univerzita prístupná pre všetkých - identifikácia fyzických a informačných bariér na UK

Univerzitné prostredie má byť prístupné, použiteľné a bezpečné pre všetkých, t. j. pre študentov, zamestnancov i návštevníkov univerzity. Prístupnosť, použiteľnosť a bezpečnosť chápeme vo fyzickom a informačnom kontexte.

V záujme skvalitňovania podmienok pre štúdium a prácu na UK Centrum podpory sporadicky iniciuje prieskum zameraný na identifikáciu fyzických a informačných bariér.
Vyplnením dotazníka môžete pomôcť pri identifikovaní bariér v priestoroch Univerzity Komenského (všetkých jej súčastí), ale aj prekážok, ktoré znižujú, respektíve úplne znemožňujú fyzickú a informačnú prístupnosť.

Vaše postrehy a podnety spracujeme a postúpime kompetentným pracovníkom UK a jeho súčastí na riešenie. Dúfame, že s Vašou pomocou sa nám podarí prispieť k zvýšeniu prístupnosti akademického prostredia.

Identifikácia informačných bariér

Identifikácia fyzických bariér

Vopred ďakujeme za spoluprácu.