Historické diplomy

Táto časť zbierky obsahuje 42 originálnych diplomov nielen absolventov Univerzity Komenského/Slovenskej univerzity v Bratislave, ale aj originálnych diplomov vydaných inými univerzitami, napr. Lekárskou fakultou Trnavskej univerzity z roku 1775, ďalej diplomov Uhorskej univerzity v Budapešti a Uhorskej kráľovskej Alžbetinej univerzity v Bratislave.a naďalej sa dopĺňa. Je rozdelená do troch skupín, v ktorých sa nachádzajú diplomy:

  • iných univerzít do roku 1918
  • Univerzity Komenského/Slovenskej univerzity v Bratislave z rokov 1918 - 1950 (1953)
  • Univerzity Komenského/Slovenskej univerzity v Bratislave od roku 1950 (1953)