Diplomy Dr. h. c.

Táto časť zbierky obsahuje 166 zachovaných originálnych diplomov udelených 102 čestným doktorom Univerzity Komenského/Slovenskej univerzity v Bratislave od roku 1946 do súčasnosti. Systematicky si začala univerzita ukladať rovnopisy diplomov čestných doktorov od roku 1965.