Zbierka historických diplomov

Zbierka historických diplomov Univerzity Komenského v Bratislave vznikala postupným sústreďovaním zachovaných originálnych diplomov vydaných Univerzitou Komenského/Slovenskou univerzitou v Bratislave, ale aj originálnych diplomov vydaných inými univerzitami. 

Obsahuje 170 diplomov nielen absolventov, ale diplomy čestných doktorov Univerzity Komenského v Bratislave (Dr. h. c.) a naďalej sa dopĺňa. Táto zbierka je rozdelená do štyroch častí podľa typológie diplomov.