Aktuality k téme rodovej rovnosti

UNIVERZITA KOMENSKÉHO NA WORKSHOPE O ŠTRUKTURÁLNYCH,...07. 07. 2022

Škola manažmentu IEDC v Blede (Slovinsko) zorganizovala minulý týždeň workshop pre projektové konzorcium projektu Equal4Europe, ktorého súčasťou je aj...

SIEŤ VÝSKUMNÍČOK A VÝSKUMNÍKOV SO ZÁUJMOM O RODOVÚ ROVNOSŤ...27. 06. 2022

Takmer 20 výskumníkov a výskumníčok z UK so záujmom o rodové témy sa 21. júna prvýkrat stretlo naživo. Neformálne podujatie im umožnilo zistiť, akým výskumným...

Výzva na predkladanie abstraktov na druhý ročník...20. 06. 2022

Prvý ročník konferencie „Genderové perspektivy v humanitních a sociálních vědách“ pod hlavičkou Katedry genderových studií Filozofické fakulty Univerzity...

WORKSHOP O POUŽÍVANÍ RODOVO VYVÁŽENÉHO JAZYKA13. 06. 2022

Ako sformulovať oslovenie v maile? Ako sa vyhnúť nadužívaniu generického maskulína? A ako komunikovať inkluzívne a vyvážene? Na FiF UK prebehol šiesteho júna...

Zúčastnili sme sa podujatia EQUALITY, DIVERSITY AND...06. 06. 2022

V Ženeve prebehla minulý týždeň už tretia konferencia Ligy európskych výskumných univerzít (LERU) s názvom „Equality, Diversity and Inclusion“ („Rovnosť,...

Univerzita Komenského spúšťa boj proti obťažovaniu24. 05. 2022

Médiami nedávno prebehla správa o sexizme a sexuálnom obťažovaní na slovenských lekárskych fakultách. Jedna z nich je súčasťou Univerzity Komenského v...

Na čo je Univerzite Komenského plán rodovej rovnosti?24. 05. 2022

Plán rodovej rovnosti UK schválený koncom minulého roka je strategický dokument, ktorého cieľom je iniciovať štrukturálne zmeny v našom akademickom prostredí.

WikiGap 2022 – podporme spolu rodovú rovnosť na internete03. 05. 2022

Deväťdesiat percent osôb tvoriacich obsah Wikipédie sú muži. Aj článkov o mužoch na Wikipédii je štyrikrát viac ako článkov o ženách. Čísla sa síce mierne...

Diskusia o rodovo podmienenej diskriminácii v akademickom...20. 04. 2022

Ako konkrétne sa prejavuje rodovo podmienená diskriminácia v univerzitnom prostredí? Môže sa diskriminácia prejavovať aj v prostredí, v ktorom pôsobí viac žien...