Aktuality k rodovej rovnosti

ZASTÚPENIE ŽIEN V POLITIKE 24. 03. 2023

Ženy v politike a miera ich zastúpenia je aktuálne dôležitou témou v mnohých krajinách. Slovensko nie je z tohto pohľadu výnimkou. V politickej praxi vidíme aj...

FESTIVAL ŽENSKÝCH PRÁV NA FIF UK 17. 03. 2023

Na Filozofickej fakulte UK prebehol ôsmeho marca Festival ženských práv „Žena, život, sloboda!“. Jeho cieľom bolo redefinovať vnímanie MDŽ, ktorý bol dlho...

ODŠTARTOVALA KAMPAŇ PROTI SEXUÁLNEMU OBŤAŽOVANIU06. 03. 2023

Cieľom Univerzity Komenského v Bratislave je podporovať bezpečné, inkluzívne a rešpektujúce pracovné a študijné prostredie. S tým súvisí snaha predchádzať a...

NOVÝ E-LEARNING O RODOVEJ (NE)ROVNOSTI14. 02. 2023

V čom sa líši život ženy a muža? Túto otázku si pred časom položili Miroslava Lemešová a Katarína Minarovičová z Pedagogickej fakulty UK a pustili sa do...

PILOTNÝ MONITORING OFICIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE UNIVERZITY...06. 02. 2023

Koncom decembra 2022 zorganizoval tím zodpovedný za impementáciu Plánu rodovej rovnosti UK pilotný monitoring oficiálnej komunikácie našej univerzity z rodovej...

Prezentácia výskumu „Zaostrené na rod“18. 01. 2023

Zaujíma vás, ako žili ženy a dievčatá na Slovensku v období socializmu, prečo je v právnických profesiách prevaha žien, ako súvisí rod a matematická úzkosť u...

Od paragrafov a skrývania k ľudskej dôstojnosti18. 01. 2023

Jana Jablonická Zezulová z iniciatívy Inakosť v rámci podujatia otvorí viacero tém súvisiacich so životom a situáciou LGBTI+ ľudí na Slovensku, problematiku...

Na našej univerzite vznikla príručka o rodovo citlivom...03. 11. 2022

Napriek formálne rovnakým vzdelávacím príležitostiam sa vzdelávacie a profesijné kariéry žien a mužov stále vyznačujú skôr rodovými rozdielmi než rodovou...

PREDSTAVENIE KNIHY: DIEVČATÁ, ŽENY NA SLOVENSKU A V...24. 10. 2022

Pozývame na prezentáciu knihy a diskusiu s jej autorkami prof. Martou Botikovou a doc. Zitou Deáky. Moderuje doc. Mariana Szapuová a tlmočí doc. Anikó...

RODOVÁ (NE)CITLIVOSŤ VO VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ24. 10. 2022

Pozývame na workshop o rodovo citlivom prístupe k vzdelávaniu: 4. novembra 2022, Infocentrum UK.

Sexuálne obťažovanie v akademickom prostredí z pohľadu...20. 10. 2022

Minulý rok zverejnil Inštitút pre výskum práce a rodiny kompletnú správu z výskumu o sexuálnom obťažovaní na slovenských vysokých školách. Organizácia ho...

Webinár COST o integrácii rodu a pohlavia do výskumu a...04. 10. 2022

Akadémia Európskej spolupráce vo vede a technike (COST) pozýva na svoj vôbec prvý webinár o integrácii rodu a pohlavia do výskumu a inovácií. Podujatie...

Akadémia 21. storočia – cestou k inklúzii vo výskume a...21. 09. 2022

Začiatkom októbra prebehne konferencia Akadémia 21. storočia – cestou k inklúzii vo výskume a inováciách. Jej hlavnou témou bude rodová rovnosť ako politika...

UNIVERZITA KOMENSKÉHO NA WORKSHOPE O ŠTRUKTURÁLNYCH,...07. 07. 2022

Škola manažmentu IEDC v Blede (Slovinsko) zorganizovala minulý týždeň workshop pre projektové konzorcium projektu Equal4Europe, ktorého súčasťou je aj...

SIEŤ VÝSKUMNÍČOK A VÝSKUMNÍKOV SO ZÁUJMOM O RODOVÚ ROVNOSŤ...27. 06. 2022

Takmer 20 výskumníkov a výskumníčok z UK so záujmom o rodové témy sa 21. júna prvýkrat stretlo naživo. Neformálne podujatie im umožnilo zistiť, akým výskumným...

Správy od 1 do 15 z 22
<< Prvé < Predošlé 1-15 16-22 Ďalšie > Posledné >>