Zasadnutia Vedenia UK

funkčné obdobie rektora UK od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2023

2021

38. (online) zasadnutie Vedenia UK dňa 2. januára 2021

39. (online) spoločné zasadnutie Vedenia UK a Vedenia Lekárskej fakulty UK dňa 7. januára 2021

40. (online) zasadnutie Vedenia UK dňa 11. januára 2021

41. (online) zasadnutie Vedenia UK dňa 21. januára 2021

42. (online) zasadnutie Vedenia UK dňa 4. februára 2021

43. (online) zasadnutie Vedenia UK dňa 18. februára 2021

44. (online) zasadnutie Vedenia UK dňa 8. marca 2021

45. (online) zasadnutie Vedenia UK dňa 18. marca 2021

zasadnutie Vedenia UK dňa 10. júna 2021

 

Akademický rok 2021/2022

zasadnutie Vedenia UK dňa 6. septembra 2021