Pokyny prispievateľom NU

Tvorte svoj časopis

  • Organizujete podujatie?
  • Deje sa na vašom pracovisku niečo zaujímavé?
  • Chcete na niečo upozorniť aj svojich kolegov z iných pracovísk?

Dajte nám o tom vedieť!

Vážení čitatelia, aj vy tvoríte obsah časopisu Naša univerzita. Ak sa na vašom pracovisku udialo niečo, o čo sa chcete podeliť, napíšte nám. Pri písaní príspevkov vám môže pomôcť niekoľko všeobecných pokynov.

Rozsah príspevku závisí od témy a od významu:

  • Správa o bežných udalostiach a podujatiach máva jednu až dve normostrany. (Jedna normostrana má 1 800 znakov vrátane medzier.)
  • Článok o významnejších podujatiach s dosahom na univerzitu a širším môže mať dĺžku tri normostrany.
  • Profily osobností, ktoré nám posielate pri príležitosti jubilea alebo úmrtia, by nemali presiahnuť dve normostrany a môžu obsahovať prehľadné životopisné údaje v rokoch.

Nezabudnite nám tiež poslať niekoľko farebných fotografií, ktoré azda najlepšie ilustrujú udalosť. Fotografie musia byť v čo najväčšom rozlíšení; najmenšie akceptovateľné rozlíšenie fotografií je 200 DPI.

Uzávierka mesačníka je vždy v posledný pracovný deň v mesiaci.

Ak máte pochybnosti, napíšete nám na nasa.univerzita(at)uniba.sk.

Naša univerzita. Časopis, ktorý tvoríte aj vy.