5. Ubytovanie, Štipendiá a Študenti so špecifickými potrebami

Príkaz rektora UK č. 11/2020,

ktorým sa upravujú Opatrenia UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19).

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 4/2020.

Predpis je platný a účinný od 01. 06. 2020.

Príkaz rektora UK č. 9/2020

Rozhodnutie o začatí procesu predčasného odubytovania z ubytovacích zariadení UK.

Predpis je platný a účinný od 05. 04. 2020.

Prílohy:

Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie [.docx]

Príloha č. 1

Vzor plnomocenstva [.docx]

Príkaz rektora UK č. 8/2020

Rozhodnutie o poskytnutí zľavy z ceny za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK.

Predpis je platný a účinný od 26. 03. 2020.

Príkaz rektora UK č. 2/2019

Výška štipendií spojených s udelením akademických pochvál rektora a cien rektora.

Predpis je platný a účinný od 21. 05. 2019.

Príkaz rektora UK č. 2/2018

Výška štipendií spojených s udelením akademických pochvál rektora a cien rektora.

Predpis je platný a účinný od 31. 05. 2018.

Zobrazuje sa 5 súborov, od 11 do 15 z 15. Prvá strana 1 2