Kde možno kúpiť naše publikácie

Nákup cez internet

Vybrané publikácie je možné zakúpiť cez internetovú stránku UK na adrese https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/vydavatelstvo-uk/predajne-tituly-vydavatelstva/.

Predaj publikácií z produkcie Vydavateľstva UK

Publikácie, ktoré sú na sklade (okrem zborníkov), si môžete zakúpiť alebo objednať na jednotlivých fakultách takto:

LF UK
v kníhkupectve na Lekárskej fakulte UK, Sasinkova 4, 811 07 Bratislava,
tel.  (02) 593 57 445
e-mail: predajnafmed.uniba.sk

JLF UK
v predajni AIC, Novomeského 7/A, 036 01 Martin
tel.  (043) 26 33 514 
e-mail: alena.maslakova@uniba.sk

https://www.jfmed.uniba.sk/sluzby/predajna-aic/

kníhkupectvo Vydavateľstva Osveta, Jilemnického 57, 036 01 Martin

tel. (043) 421 09 71

FaF UK
v predajni skrípt Farmaceutickej fakulty UK, Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava, 
tel.  (02) 501 17 156
e-mail: jasenskafpharm.uniba.sk

PraF UK
v kníhkupectve Academia, Štúrova ul. 9, 811 02 Bratislava, tel. (02) 529 68 772, e-mail: academia@knihomol.sk

FiF UK
v kníhkupectve Heuréka vo vestibule starej budovy Rektorátu UK, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava. Predajňa je zrušená! tel. (02) 592 44 650 alebo 0904 872 196,
e-mail: heureka-knihyheureka-knihy.sk

v kníhkupectve Academia Štúrova ul. 9, 811 02 Bratislava,
tel. (02) 529 68 772,
e-mail: academiaknihomol.sk

PDF UK
v kníhkupectve Heuréka vo vestibule starej budovy Rektorátu UK, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava. Predajňa je zrušená!
tel. (02) 592 44 650 alebo 0904 872 196,
e-mail: heureka-knihyheureka-knihy.sk 

v kníhkupectve Academia Štúrova ul. 9, 811 02 Bratislava,
tel. (02) 529 68 772,
e-mail: academiaknihomol.sk

PriF UK
v kníhkupectve Klára Iliťová, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava,
tel. 0903 677 302,
e-mail: kilitova@gmail.com

FMFI UK
v kníhkupectve PACI na Prírodovedeckej fakulte, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava,
tel.  0903 753 129,
e-mail: pacipaci.sk

FTVŠ UK
v kníhkupectve na Fakulte telesnej výchovy a športu, nábr. arm. gen. L. Svobodu č.9, 814 69 Bratislava,
tel. 0903 763 250,
e-mail: ablszm.sk

FM UK
na Fakulte managementu UK, Odbojárov 10, 820 05 Bratislava,
tel.  (02) 501 17 403, (02) 501 17 640, 
e-mail: zuzana.horackovafm.uniba.sk

EBF UK
na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK, Knižnica EBF UK, Bartókova ul. 8, 811 02 Bratislava,
tel.: 02/9020 2150 tel.: 0908 079 748
e-mail: terezia.jurikova(at)uniba.sk

RKCMBF UK
na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava,
tel. (02)327 77 119-120,
e-mail: kniznicafrcth.uniba.sk

Ďalšie kníhkupectvá s vybraným sortimentom produkcie Vydavateľstva UK sú aj mimo UK

BANSKÁ BYSTRICA
DUMA, kníhkupectvo, Tatranská 44, 974 01 Banská Bystrica,
tel.  (048) 412 47 66,
e-mail: obchod@knihy-duma.sk

NITRA
VIERA, kníhkupectvo, Kmeťkova 26, 949 01 Nitra,
tel. (037) 772 13 88