Predajné tituly vydavateľstva

(See English text below) 

Vážení zákazníci,

k titulom z e-shopu www.ukveda.sk (ktorý je momentálne mimo prevádzky) sa dostanete nasledujúcim spôsobom:

vyberte si konkrétny titul, o ktorý máte záujem, napíšte e-mail na adresu ukveda@uniba.sk a dohodnite si podmienky platby. Knihy zasielame aj do zahraničia po odsúhlasení poštovného.

Publikácie sú zoradené abecedne do tabuliek podľa mena autora, nájdete ich v jednotlivých kategóriách nižšie spolu so základnými informáciami o titule.

Uvedomujeme si, že tento spôsob objednávania je veľmi nepraktický a komplikovaný, ale vzhľadom na situáciu, v ktorej sme sa ocitli, sa spoliehame na vašu veľkorysosť a pochopenie.

Ak ste medzi titulmi nenašli ten, ktorý ste hľadali, prosím, overte si dostupnosť titulu u iných našich predajcov (sekcia: Predajne).

Tím e-shopu UK Veda

---------------------------

Dear customers, 

if you are interested in buying some of our publications (despite our unavailable e-shop), please send us an e-mail (ukveda@uniba.sk) together with your address, as we need to calculate your postal delivery costs. We would like to assure you, that we send copies abroad. 

After that we will send you an email to confirm your final costs (price for publication/s + delivery costs).  

After your approval through e-mail, we will send you an invoice to pay. Then we will send you a package through post office. 

 

We deeply apologize for this inconvenient situation with our e-shop. We are working on fixing this issue. 

Feel free to contact us with any further questions. 

 

Yours Sincerely, 

UKVeda Team 


Farmácia

AUTOR

TITUL

ROK VYDANIA

ISBN

CENA V €

HAVRÁNEK Emil a kolektív Rádiofarmaká 2017 978-80-223-4139-4 13,20
HOLLÁ Oľga, KLIŽANOVÁ Darina, ŽUFKOVÁ Viera English for Pharmacists I 2018 978-80-223-4567-5 5,50
HOLLÁ Oľga, KLIŽANOVÁ Darina, ŽUFKOVÁ Viera English for Pharmacists II 2017 978-80-223-4392-3 5,50
HOLLÁ Oľga, KLIŽANOVÁ Darina, ŽUFKOVÁ Viera English for Pharmacists III 2019 978-80-223-4787-7 5,50
HOLLÁ Oľga, KLIŽANOVÁ Darina, ŽUFKOVÁ Viera English for Pharmacists IV 2020 978-80-223-4904-8 5,50
IVANOVÁ Alena Cursus Latinus Medicinalis 2013 978-80-223-3370-0 7,50
MALÍK Ivan Farmaceutická chémia protivírusových a vybraných protinádorových liečiv2022 978-80-223-5315-1 25,00
MLYNARČÍK Dušan, MÁJEKOVÁ Hyacinta, DUBNIČKOVÁ Martina Farmaceutická mikrobiológia 2017 978-80-223-4102-8 24,20 vypredané
OREMUSOVÁ Jarmila, GREKSÁKOVÁ Oľga Fyzikálna chémia / zbierka príkladov pre študentov farmácie 2019 978-80-223-4516-3 8,80
OREMUSOVÁ Jarmila, SARKA Kamil, VOJTEKOVÁ Mária Fyzika. Laboratórne cvičenia pre farmaceutov 2017 978-80-223-4357-2 3,00
TICHÝ Eduard, ŠIMUNKOVÁ Veronika, HALENÁROVÁ Andrea Emulsion, Suspensions, Ointments, Creams, Pestes, Suppositories and Pessaries 2017 978-80-223-4349-7 6,60 vypredané 
TICHÝ Eduard, ŠPAGLOVÁ Miroslava, BARTONÍKOVÁ Kamila Liquid Dosage Forms   Laboratory practices 2016 978-80-223-4084-7 5,50 opäť na sklade
VALLOVÁ EleonóraCursus Linguae Latinae ad usum pharmaciae studentium 2016978-80-223-4176-9 4,80
VALLOVÁ Eleonóra Cursus Linguae Latinae ad usum pharmaciae studentium 6. nezmenené vyd. 2022 978-80-223-5398-4 9,00

 

 

Medicína

AUTOR

TITUL

ROK VYDANIA

ISBN

CENA V €

BÁBELOVÁ Janka, FRIEDOVÁ Lýdia New English for Medical Students 2017 978-80-223-4360-2 9,50
BÁBELOVÁ Janka, HROMADOVÁ Katarína Video in English for Medical Students 2020 978-80-223-4967-3 16,00
BÁBELOVÁ Janka, HROMADOVÁ Katarína, JURIŠOVÁ Erika Advanced English for Medical Students 2021 978-80-223-5135-5 14,00
BADA Viliam Základy klinickej elektrografie 2016 978-80-223-4110-3 3,70 vypredané
BADA Viliam Základy klinickej elektrokardiografie 2016 978-80-223-4110-3 3,70
BAKOSS Pavol Epidemiológia 2013 978-80-223-3499-0 14,30
BALKOVÁ Danuša kol. Odborná slovenčina
v medicínskej praxi -kazuistiky
2018 978-80-223-4406-7 2,90
BAZOVSKÁ Sylvia a kol. Epidemiológia pre študentov zubného lekárstva 2016 978-80-223-3973-5 8,80
BEŇUŠKA Jozef a kol. Anatómia pre nelekárske študijné odbory  2 2008 978-80-223-2528-8 vypredané
BEŇUŠKA Jozef a kol. Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie 
III. diel.
2008 978-80-223-1810-8 9,60
BEŇUŠKA Jozef a kol. Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie
IV. diel. 
2010 978-80-223-2910-1 8,90
BEŇUŠKA Jozef a kol. Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie 
V. diel.
2008 978-80-223-2371-0 8,90
BEŇUŠKA Jozef a kol. Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie
II. diel
2007 5,80
BINOVSKÝ Alexander Funkčná anatómia pohybového systému 2016 a 2020 978-80-223-4921-5 13,20
BRUCKNEROVÁ Ingrid Neonatológia pre poslucháčov Lekárskej fakulty 2017 978-80-223-4283-4 7,70
BRUCKNEROVÁ Ingrid Neonatology simple & easy Part 1 2014 978-80-223-3585-0 4,60 
BRUCKNEROVÁ Ingrid Neonatology simple & easy Part 1
(2. vyd.) 
2015 978-80-223-4760-0 6,60 
BRUCKNEROVÁ Ingrid Neonatology simple & easy Part 2 2015 978-80-223-3585-0 6,60 
BRUCKNEROVÁ Ingrid Neonatology simple & easy Part 3 2016 978-80-223-3902-5 6,60 
BRUCKNEROVÁ Ingrid Neonatology simple & easy Part 3 (2. vyd.)  2019 978-80-223-4761-7 6,60 
BRUCKNEROVÁ Ingrid a kol. Neonatológia pre poslucháčov lekárskej fakulty 2017 978-80-223-4283-4 7,70 
BUC Milan BASIC  AND CLINICAL IMMUNOLOGY 2020 978-80-223-4741-9 18,00
BUC Milan, JAVOR Juraj Basic And Clinical Immunology for Dentistry Students 2017 978-80-223-4282-7 15,40
FARKAŠ Anton Acute Myeloid Leukemia 2021 978-80-223-5027-9 9,00
FILLO Juraj, BREZA Ján Všeobecná urológia pre medikov 2015 978-80-223-3853-0 nedostupné
GAŠPAR Ľudovít Transkutánna oxymetria v klinickej praxi 2016 978-80-223-4109-7 11,00
GAVORNÍK Peter Najčastejšie choroby vénového cievneho systému 2014 978-80-223-3453-2 8,00
GBELCOVÁ Helena, REPISKÁ Vanda, SHAWKATOVÁ Ivana Nukleové kyseliny a proteíny 2017 978-80-223-4472-2 13,20
HALÁKOVÁ Milota, KŠIŇANOVÁ Marína, BÁBELOVÁ Janka Slovenčina ako diagnóza. Odborná terminológia pre študentov medicíny
(2. časť)
2020 978-80-223-4875-1 nedostupné
HALÁKOVÁ Milota, KŠIŇANOVÁ Marína, BÁBELOVÁ Janka, KOTLEBOVÁ Patrícia Nová slovenčina ako liek 2021 978-80-223-5156-0 38,50
HALÁKOVÁ Milota, KIŠŇANOVÁ Marína Slovenčina ako cvičenie 2021 978-80-223-50204 22,00
HOLZEROVÁ Johana Modelovanie chorôb a chorobných stavov  + CD 2009 978-80-223-2607-0 6,60
Kamil JAVORKA, Andrea ČALKOVSKÁ, Daniela MOKRÁ, Ingrid TONHAJZEROVÁ, Michal JAVORKA MEDICAL PHYSIOLOGY, (6. vyd.) 2022 978-80-223-5384-7 11,00
JAVORKA Kamil, ČALKOVSKÁ Andrea, MOKRÁ Daniela, Ingrid Tonhajzerová, Michal Javorka MEDICAL PHYSIOLOGY Laboratory manual 2017 978-80-223-4387-9 7,70
JURKOVIČOVÁ Jana a kol. Hygiena 2020 978-80-223-4905-5 18,00
KISSOVÁ Viera Základy klinickej výživy 2016 978-80-223-4092-2 4,40
KOLIBÁŠ Eduard, NOVOTNÝ Vladimír Alkohol, drogy, závislosti 2007 978-80-223-2315-4 7,60
KOLLÁR Branislav Epilepsia 2014 978-80-223-3702-1 nedostupné
KONTSEKOVÁ Eva, KONTSEK Peter Základy špeciálnej imunológie 2006 978-80-223-2063-3 nedostupné
KOVÁČ Ján Základy endodoncie 2016 978-80-223-4054-0 6,60
KRISTOVÁ Viera, WAWRUCH Martin, TISOŇOVÁ Jana  a kolektív Kardiovaskulárne liečivá 2019 978-80-223-4759-4 8,80
KUBÍKOVÁ Eliška, EL FALOUGY Hisham Klinická anatómia 2020 978-80-223-5103-4 18,00
LIPTÁKOVÁ Adriána a kol.Mikrobiologická diagnostika pôvodcov infekčných ochorení pre študentov medicíny (2. vyd.) 2022 978-80-223-5191-1 13,20
LIPTÁKOVÁ Adriána a kol. Microbiological Diagnostics for Students of Medicine 2018 978-80-223-4287-2 13,20
LIPTÁKOVÁ Adriána with co-authors Microbiological Diagnostics for Students of Medicine (2nd edition) 2022 978-80-223-5192-8 13,20
MIKUŠOVÁ Renáta, POLÁK Štefan INTRODCTION TO HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY 2017 978-80-223-4348-0 7,70
MINÁRIKOVÁ Eva Clinical Dermatovenerology 2018 978-80-223-4444-9 5,90
MINÁRIKOVÁ Eva Ultrazvukový atlas kože 2017 978-80-223-4192-9 5,50
MINÁRIKOVÁ Eva Vybrané benígne a malígne kožné nádory 2017 978-80-223-4288-9 5,50
MINÁRIKOVÁ Eva a kol BAZILIÓM 2018 978-80-223-4688-7 5,50
MOKÁŇ Marián a kolektív Vnútorné lekárstvo I. 2020 978-80-223-4895-9 11,00
MOKÁŇ Marián a kolektív Vnútorné lekárstvo II. 2020 978-80-223-4896-9 13,20
MOKÁŇ Marián a kolektív Vnútorné lekárstvo III. 2020 978-80-223-4897-3 14,30
MOLČAN Ľuboš Fyziológia srdcovo-cievneho systému
pre biológov
2020 978-80-223-5014-3 10,00
OLÁH Zoltán, FURDOVÁ Alena, KRÁSNIK Vladimír, ŠTEFANIČKOVÁ Jana Príručka z oftalmológie 2 2017 978-80-223-4278-0 6,60
OSTATNÍKOVÁ Daniela, BABINSKÁ Katarína, VAŽAN Rastislav a kol. Fyziologické praktikum 2021 978-80-223-5171-3 10,00
OSTATNÍKOVÁ Daniela a kol. Laboratory Guide to Medical Physiology 2018 978-80-223-4499-9 6,60
OSTATNÍKOVÁ Daniela a kol. Basics of Medical Physiology 2018 978-80-223-4494-4 12,40
OSTATNÍKOVÁ Daniela a kol. Základy lekárskej fyziológie 2017 978-80-223-4744-0 7,70
PROFANT Milan Otorinolaryngológia 2021 978-80-223-5116-4 10,00
RAČAY Peter Medical chemistry and biochemistry III 2021 978-80-223-5046-4 8,00
RAČAY Peter Medical chemistry and biochemistry IV 2021 978-80-223-5045-7 8,00
REPISKÁ Vanda a kol. Medical biology and molecular genetics 2020 978-80-223-4984-0 14,00
ROLLEROVÁ Anna Lingua latina 2014 978-80-223-3733-5 5,00
ROLLEROVÁ Anna, RICZIOVÁ Beata TERMINOLOGIA MEDICA GRAECO-LATINA 2018 978-80-223-4641-2 13,20
ROLLEROVÁ Anna, VASIĽOVÁ Linda GRAECO-LATIN TERMINILOGY OF CLINICAL  DENTISTRY 2018 978-80-223-4640-5 13,20
STANČEKOVÁ Marta, STANČEK Daniel Virológia pre pedagógov 2006 978-80-223-2040-4 4,20
STANKO Peter, PORUBAN Dušan, NOVOTŇÁKOVÁ Daniela, HOLLÝ Dušan Dentoalveolar and Maxillofacial Surgery 2020 978-80-223-4824-9 22,00
ŠPÁNIK Stanislav a kol. Introduction to Clinical Oncology 2021 978-80-223-4988-8 21,00
ŠUŠKA Pavel a kolektív Základy onkogynekológie 2019 978-80-223-4758-7 7,70
ŠVECOVÁ Danka DERMATOLOGY FOR DENTISTRY 2019 978-80-223-4675-7 16,50
ŠVECOVÁ Danka Handbook of Dermatovenerology for Practical Lessons 2018 978-80-223-4571-2 10,50
ŠVECOVÁ Danka, DANILLA Tibor Textbook of Dermatology 2017 978-80-223-4277-3 26,40
TEDLA Miroslav, PAVLOVČINOVÁ Gabriela, CHAKRABARTI Sabyasachi Basic Otorhinolaryngology 2017 978-80-223-3963-6 17,60
TRIZULJAKOVÁ Jana a kol. Medicínska etika  Vybrané kapitoly / 1. časť 2017 978-80-223-4093-9 9,90
VODRÁŽKA Ján a kol. Stomatitídy 2017 978-80-223-3841-7 6,60
VRTÍK Luděk, ČAMBAL Marek, GRGAČ Ivan, HRBATÝ Boris a kol. Základy chirurgie 2019 978-80-223-4320-6 19,80 skladom
ZAJKO Juraj Temporomandibulárny kĺb 2020 978-80-223-4832-4 10,00

Prírodné vedy

AUTOR

TITUL

ROK VYDANIA

ISBN

CENA V €

BARNOVSKÁ Mária a kol. Cvičenia z matematickej analýzy 2013 978-80-223-3458-7 4,90
BAUEROVÁ-HLINKOVÁ Vladena, KABÁT Peter, BAUER Jacob Proteíny. Štruktúra
a funkcia
 (1. diel)
2020 978-80-223-4524-8 10,00
BAUEROVÁ-HLINKOVÁ Vladena, KABÁT Peter, BAUER Jacob Proteíny. Štruktúra
a funkcia (2. diel)
2021 978-80-223-5094-5 12,00
BIELIK Viktor, ŠOLTYS Katarína Črevný mikrobióm / Indikátor telesnej zdatnosti a zdravia 2020 978-80-223-4981-9 10,00
BURCHART Jan, KRÁĽ Ján Izotopový zápis minulosti Zeme 2019 978-80-223-4023-6 17,60
CIHOVÁ Jarmila, DUGOVIČOVÁ Štefánia, MISTRÍKOVÁ Toska, SLOBODNÍKOVÁ Ľuba, SLOVÁKOVÁ Tatiana English for Biology Students 2018 978-80-223-4583-5 8,80
CVÍČELOVÁ Marta Metodika ergonomickej antropológie 2016 978-80-223- 4021- 4,40
ČIPKOVÁ Elena Didaktika školských pokusov z biológie 2020 978-80-223-5303-8 14,00
DAŇO Martin, GALAMBOŠ Michal, VIGLAŠOVÁ Eva Jadrové žiarenie. Zákony, meranie, výpočty, štatistika (2. vyd.) 2021 979-80-223-5259-8 22,00
DEMETRIAN Michal Základy teórie funkcií komplexnej premennej /zbierka úloh 2019 978-80-223-4804-1 17,60
FAJNOR Vladimír, SCHWENDT Peter, TATIERSKY Jozef Všeobecná a anorganická chémia pre biológov
(2. vyd.)
2020  978-80-223-4926-0 8,00
FARGAŠOVÁ Agáta Všeobecná ekológia 2012 978-80-223-3180-7 nedostupné
FILO Ján, ROSTÁS Kristína 22 x 13 prednášok z matematickej analýzy 2016 978-80-223-3839-4 vypredané (17,60)
GALAMBOŠ Michal a kol. Názvoslovie anorganických látok 
(4. dopl. vyd.)
2021 978-80-223-5089-1 9.00
GALANDA Dušan, SLIMÁKOVÁ Jana, DULANSKÁ Silvia Cvičenie z jadrovej chémie 2020 978-80-223-4836-2 8,00
HOLECOVÁ Milada, SCHLARMANNOVÁ Janka, ORSÁGHOVÁ Zlatica, MATEJOVIČOVA Barbora Anatómia a morfológia živočíchov 2016 978-80-223-4891-1 17,60
HOVORKA Dušan Sopečná činnosť - jej dobrodenia, ale aj postrach ľudstva 2013 978-80-223-3236-1 7,90
HURAIOVÁ Monika, KONEČNÝ Vlastimil Vulkanológia 2020 978-80-223-4920-8 25,00
CHALMOVIANSKY Pavel, POKORNÁ Barbora, BÁTOROVÁ Martina Geometrické modelovanie kriviek 2017 978-80-223-4333-6 6,60
JANKOVÁ Katarína, PÁZMAN Andrej Pravdepodobnosť a štatistika 2019 978-80-223-4593-4 6,60
KODĚRA Peter Ložiská rudných surovín a ich genéza 2020 978-80-223-4908-6 vypredané
KODĚRA Peter Príklady rudných ložísk sveta 2020 978-80-223-4909-3 vypredané
KORBAŠ Július Lineárna algebra a geometria I
(2. vyd.
)
2021 978-80-223-5161-4 9,00
KLIMENT Ján a kol. Príroda Veľkej Fatry Lišajníky, machorasty, cievnaté rastliny 2008 978-80-223-2410-6 12,00
KORBAŠ Julius Prednášky z lineárnej algebry a geometrie 2018 978-80-223-4489-0 8,20
KRAHULEC Ján Farmaceutická biotechnológia. Legislatíva 2021 978-80-223-5119-5 25,00
KVASNIČKA Vladimír, POSPÍCHAL Jiří Informatika pre sociálne vedy 2005 978-80-223-1941-4 10,50
MAGDLOEN Peter, MEČIAROVÁ Mária Praktikum z organickej chémie 2016 978-80-223-3958-2 9,90
MEČIAROVÁ Mária, MAGDOLEN Peter a kol. Organická chémia. Riešené úlohy 2021 978-80-223-5095-2 16,00
MENTEL Marek Mitochondrie a anaeróbny energetický metabolizmus eukaryotov / biochémia
a evolúcia
2018 978-80-223-4400-5 11,00
OBERNAUEROVÁ Margita Biotechnológia / Vybrané kapitoly 2019 978-80-223-4493-7 8,80
OKULIAROVÁ Monika Reprodukčná fyziológia vtákov 2017 978-80-223-4369-5 5,50
ONDRÁŠIK Rudolf, WAGNER Peter, DURMEKOVÁ Tatiana, BEDNÁRIK Martin, VLČKO Ján, ADAMCOVÁ Renáta, GREIF Vladimír Inžinierska geológia I. / geologické prostredie a jeho hodnotenie 2019 978-80-223-4592-7 15,40
ORSÁGHOVÁ Zlatica, SCHLARMANNOVÁ Janka Zoológia chordátov 2012 978-80-223-2680-3 vypredané
ORSZÁGH Ivan, ORSZÁGHOVÁ Zlatica Prehľad vývoja biologických poznatkov 2018 978-80-223-4603-0 15,40
PAĽUŠ Pavel a kol. Dotyky s vesmírom 2010 978-80-223-2886-9 13,20
Osacký Marek Laboratórne postupy úpravy a metódy výskumu nerudných surovín 2021 978-80-223-5285-7 12,00
PROKŠA Miroslav a kol. Didaktika a technika školských pokusov
z chémie (2. vyd.)
2020 978-80-223-4975-8 12,00
PUTALA Martin a TOMA Štefan Štruktúra a reaktivita organických zlúčenín 2015 978-80-223-3813-4 16,50
RAMSAY O. Bertrand Stereochémia 2000 978-80-223-1559-1 0,80 
RUŽIČKA Peter Technogenéza geomateriálov III. 2017 978-80-223-4136-3 7,70
SABO Michael J. English for academic and professional purposes 2017 978-80-223-4368-8 6,60
SLOVÁKOVÁ Ľudmila, MISTRÍK Igor Fyziologické procesy rastlín 2007 978-80-223-2322-2 14,00
STEBELOVÁ Katarína, DZIRBÍKOVÁ Zuzana, KAŇKOVÁ Zuzana, OKULIAROVÁ Monika, ŠTEFÁNIK Peter Cvičenia z fyziológie živočíchov a človeka 2019 978-80-223-4680-1 vypredané (6,60)
ŠČEVKOVÁ Jana, MIČIETA Karol Všeobecná a aplikovaná palynológia 2017 978-80-223-4193-6 5,50
ŠEBSTA Radovan, TOMA Štefan Mechanizmy organických reakcií 2015 978-80-223-3600-0 15,70
ŠEVČOVIČOVÁ Andrea a kol. Genetika pre každého2022978-80-223-5464-6 17,00
TATIERSKY Jozef Základné chemické výpočty 2021 978-80-223-5092-1 14,00
VACULÍK Marek Základné princípy fytoremediácií 2018 978-80-223-4514-9 nedostupné
ZÁHORSKÁ Eva Biologické invázie 2016 978-80-223-3976-6 4,40
ZAHRADNÍK Pavol, MEČIAROVÁ Mária, MAGDOLEN Peter Organická chémia 2015 978-80-223-4589-7 17,60
ZEMANOVÁ Alena Angličtina pre fyzikov 2010 978-80-223-2829-6 4,80
ZEMANOVÁ Alena Angličtina pre študentov FMFI / Kurz pre mierne pokročilých 2009 978-80-223-2640-7 6,90
ZEMANOVÁ Alena, MAĎAROVÁ Alexandra, ČÁRSKA Renáta, VARTÍKOVÁ Eva Angličtina pre študentov FMFI UK Matematika/Poistná matematika 2018 978-80-223-4260-5 6,90

Humanitno-spoločenské vedy

AUTOR

TITUL

ROK VYDANIA

ISBN

CENA V €

BIELIK Lukáš Metodologické aspekty vedy 2019 978-80-223-4788-4 8,80
BREJKA Rudolf Komorná hudba I. Od dueta po noneto 2009 978-80-223-2533-2 14,50
BURAJ Ivan a kolektív Antická demokracia a sloboda a súčasnosť 2010 978-80-223-2856-2 7,80
BUZÁSSYOVÁ Ľudmila Ján Herkeľ a jeho dielo 2009 978-80-223-2699-5 10,70
BUZÁSSYOVÁ Ľudmila Od hlasu k hláske / Z dejín antickej náuky o reči 2016 978-80-223-4098-4 2,90 vypredané
CEPKO Jaroslav, KALAŠ Andrej, SUVÁK Vladislav Zlomky Kratéta a Hipparchie 2021 978-80-223-5246-8 10,00
CEPKO Jaroslav, KALAŠ Andrej, SUVÁK Vladislav Zlomky Aischina zo Sfétta 2020 978-80-223-4911-6 12,00
CEPKO Jaroslav, KALAŠ Andrej, SUVÁK Vladislav Diogénové zlomky 2016 978-80-223-4099-1 17,60
CEPKO Jaroslav, KALAŠ Andrej, SUVÁK Vladislav Zlomky Aischina zo Sfétta 2020 978-80-223-4911-6 12,00
ELIAŠ, BABIAK, BAKOŠ, KUSÁ a kol. Podoby ruského umenia
19. a 20. storočia
2016 978-80-223-4038-0 vypredané (13,20)
FOLLRICHOVÁ Mária Novinárska publicistika emocionálneho typu 2012 978-80-223-3230-9 14,90
GÁHER František Stoická sémantika a logika z pohľadu intenzioálnej logiky 2006 978-80-223-2188-5 7,30
GAJDOŠOVÁ-MÍREKOVÁ Mária ABC klavírnej hry 2009 978-80-223-2702-2 3,00
GAŽÁKOVÁ Zuzana, DROBNÝ Jaroslav ARABIC AND ISLAMIC STUDIES IN HONOUR OF JÁN PAULINY 2016 978-80-223-4225-4 33,00
GAŽÍK Peter Sociálna otázka v období patristiky 2003 978-80-223-1794-2 1,50
GRAIF Adam, NUHLÍČEK Martin Epistemické intuície 2017 978-80-223-4393-0 5,50
HOMZA Martin Stredná Európa I.
- Na začiatku stredoveku
(1. vyd.)
2016 978-80-223-3830-1 vypredané (13,20)
HOMZA Martin Stredná Európa v stredoveku (2. vyd.) 2020 978-80-223-4963-5 13,20
HORNÁ Dagmar Antológia z dejín politického myslenia 2001 978-80-223-1572-9 0,80 
HRUŠKOVIC Samuel Život Samuela Hruškovica 2006 978-80-223-2165-6 5,20
HRUŠKOVIČ Ivan, KÁLESNÁ Katarína, ŠTEFANOVIČ Milan Svetové právne systémy 2015 978-80-223-3734-2 nedostupné
CHABADA Michal Kapitoly z dejín stredovekej filozofie III. 2016 978-80-223-4169-1 6,60
CHABADA Michal Filozofické aspekty Teológie Jána Dunsa Scota 2008 978-80-223-2408-3 3,70
CHABADA Michal Prirodzený zákon v scholastike a širšej dejinno-filozofickej perspektíve 2014 978-80-223-3524-9 3,30
CHABADA Michal Ján Duns Scotus.  Vybrané kapitoly z jeho epistemológie a metafyziky 2007 978-80-223-2264-5 4,60
CHABADA Michal, MACO Róbert, VICIAN Marek Intuícia ako zdroj poznania 2017 978-80-223-4394-7 5,50
KAJANOVÁ Yvetta Postmoderna v hudbe 2010 978-80-223-2802-9 6,60
KALAŠ Andrej Sloboda u Sokrata a jeho následníkov v skeptickej akadémii 2011 978-80-223-2963-7 3,20
KALAŠ Andrej, Vladislav SUVÁK  Diónove reči o Diogénovi 2021 978-80-223-5293-2 10,00
KALAŠ Andrej Filozofická príprava na lektúru básne Tita Lucretia Cara 2012 978-80-223-3098-5 8,90
KICZOVÁ Zuzana a kol. Otázky rodovej identity vo výtvarnom umení, architektúre, filme a literatúre 2006 978-80-223-1429-3 0,80 
KIŠŠ Igor Sociálna etika 2001 978-80-223-2127-3 15,40
KLAVEC Jozef Terorizmus ako politický fenomén 2007 978-80-223-2294-2 2,80
KOMÁRIK Emil Metódy vedeckého poznávania človeka 2002 978-80-223-1717-9 6,20
KOMOROVSKÝ Ján Mravný poriadok a jeho náboženská sankcia 1999 978-80-223-1388-2 0,80 
KRČOVÁ Erika Medzinárodné ekonomické právo 2008 978-80-223-2446-5 3,30
KULIHOVÁ Alica Miroslav Kržela na Slovensku 2006 978-80-223-2187-7 2,40
LACKO Ivan Prekrásny nový postsvet 2021 978-80-223-5266-6 8,00
LEŠKA Dušan Politický systém Slovenskej republiky 2013 978-80-223-3407-5 3,50
MICHÁLEK Ján Tradícia a inovácia 2001 978-80-223-1549-4 0,80 
MIKUŠOVÁ Simona, HALÁSZOVÁ Frédérique Teória gatekeepingu jej vývoj a adaptácia na virtuálny svet 2019 978-80-223-4710-5 8,80
MYDLÍKOVÁ Eva Sociálna práca v neziskovom sektore 2013 978-80-223-3322-1 5,10
PAŠIAKOVÁ Jaroslava Dejiny svetovej literatúry II / Literatúra 20. storočia 1996 978-80-223-1009-3 0,80 
PAULÍNYOVÁ Lucia Z papiera na obraz  - Proces tvorby audiovizuálneho prekladu 2017 978-80-223-4167-7 8,80
PLAŠIENKOVÁ Zlatica Evolution - Science -Religion   Teilhard de chardin's Inspisations in the Contemporary World 2017 978-80-223-4424-1 7,70
POTOČÁROVÁ Mária ETIKA v rodinných vzťahoch 2018 978-80-223-3998-8 7,70
POTOČÁROVÁ Mária INTERCULTURAL DIFFERENCES IN FAMILY UPBRINGING AND IN THE EDUCATION SYSTEM IN SOLOMON ISLAND 2018 978-80-223-4503-3 4,40
SÁMELOVÁ Anna Dejiny verejnoprávnosti /Zrod rozhlasu a televízie 2019 978-80-223-4816-4 13,00
SÁMELOVÁ Anna Moc a pravda v podmienkach Rozhlasu a televízie Slovenska 2018 978-80-223-4504-0 7,70 vypredané
SCHENK Juraj, HRABOVSKÁ Anna Škálovanie / Základné jednodimenzionálne metódy 2015 978-80-223-3835-6 6,70
SLIMÁK Ivan O hľadačoch pravdy 1999 978-80-223-1356-4 1,20
SOPÓCI Ján Teórie sociálnej zmeny 2007 978-80-223-2321-5 4,80
SOPÓCI Ján Teórie sociálnej zmluvy 2007 978-80-223-2321-5 4,80
SOPÓCI Ján a kolektív Slovensko v deväťdesiatych rokoch 2003 978-80-223-1732-2 10,80
SZOMOLÁNYI Soňa Spoločnosť a politika na Slovensku / Cesty k stabilite 1989-2004 2005 978-80-223-2077-3 10,90
ŠEFČÁK Ľuboš, VOJTEK Juraj Dejiny svetového novinárstva III 2003 978-80-223-1703-9 4,00
ŠOKA Silvester Úvod do dejín filozofie
- Starovek
1993 978-80-223-0667-3 0,80 
ŠOKA Silvester Stručný úvod do filozofie
- Logika
1993 978-80-223-0666-5 0,80 
ŠOKA Silvester Úvod do dejín filozofie
- Psychológia - etika
1994 978-80-223-0758-0 0,80 
ŠUPŠÁKOVÁ Božena Písmo a písanie 1998 978-80-223-1293-2 0,80 
TAMCKE Martin Kresťania v Islamskom štáte od Mohameda po súčasnosť 2017 978-80-223-4297-1 7,70
VAŠÍČKOVÁ Darina Práca redaktora v televíznom prostredí 2002 978-80-223-1702-0 0,80 
VAŠŠ Martin Bratislavská umelecká bohéma v rokoch
1920-1945
2016 978-80-223-4173-8 27,50
VOJTEK Juraj Úvod do organizácie redakčnej práce
a redigovania
2000 978-80-223-1397-1 0,80 
ZELINOVÁ Zuzana Paideia v sokratovskej filozofii 2018 978-80-223-4644-3 8,80
ZELINOVÁ Zuzana, KALAŠ Andrej Fyziognómonika - zabudnuté antické umenie 2021 978-80-223-5098-3 12,00

Jazyky, slovníky a literatúra

AUTOR

TITUL

ROK VYDANIA

ISBN

CENA V €

ADAMCOVÁ Lívia Geschichte der deutschen Sprache 2005 978-80-223-1984-8 5,20
ANDRÁŠIKOVÁ Conversación Espaňola 1999 3,20
BÁBELOVÁ Janka, FRIEDOVÁ Lýdia New English for Medical Students 2017 978-80-223-4360-2 9,50
BÁBELOVÁ Janka, HROMADOVÁ Katarína Video in English for Medical Students 2020 978-80-223-4967-3 16,00
BORTLÍKOVÁ Alica, MAIEROVÁ Eva, NAVRÁTILOVÁ Jana Hovorme spolu po slovensky! Slovenčina ako cudzí jazyk. Set Učebnica B1 + Cvičebnica B1 + CD (3. vyd.) 2021 978-80-223-5216-1; 978-80-223-5217-8) 27,50
BORTLÍKOVÁ Alica, MAIEROVÁ Eva, NAVRÁTILOVÁ Jana Hovorme spolu po slovensky! Slovenčina ako cudzí jazyk. Set Učebnica B2 + Cvičebnica B2 + CD (3. vyd.) 2021 978-80-223-5214-7; 978-80-223-5215-4 27,50
Hajdúk Michal Metodológia a dizajny výskumu v klinickej psychológií 2020 978-80-223-4916-1 8,00
HALÁKOVÁ Milota, BÁBELOVÁ Janka, KŠIŇANOVÁ Marína, KOTLEBOVÁ Patrícia Nová slovenčina ako liek 2021 978-80-223-5156-0 38,50
BÁBELOVÁ Janka, HROMADOVÁ Katarína, JURIŠOVÁ Erika Advanced English for Medical Students 2021 978-80-223-5135-4 14,00
BALKOVÁ Danuša kolektív Odborná slovenčina v medicínskej praxi -kazuistiky 2018 978-80-223-4406-7 2,90
BAŠTIN Štefan A Short History of American Literature 2000 978-80-223-1497-8 0,80 
BAŠTÍN Štefan A Short History of American Literature 2000 978-80-223-1497-8 0,80 
BOJNIČANOVÁ Renáta Panorama de la historia de la literatura Espaňola 2016 978-80-223-4028-1 7,70
BOJNIČANOVÁ Renáta Ramonizmus a jeho ohlas v slovenskej literatúre / Ramón Goméz de la Serna a Ivan Horváth 2016 978-80-223-3993-0 9,90
BOKNÍKOVÁ Andrea, ČÚZY Ladislav, DAROVEC Peter, KROČANOVÁ ROBERTS Dagmar, MIKULA Valér, ZAMBOR Ján Portréty slovenských spisovateľov 1 2010 978-80-223-2981-1 2,20 
BOKNÍKOVÁ Andrea, ČÚZY Ladislav, KÁKOŠOVÁ Zuzana, DAROVEC Peter, ROBERTS Dagmar, KRČMÉRYOVÁ E., VOJTECH Miloslav, ZAMBOR Ján Portréty slovenských spisovateľov 2 2010 978-80-223-2784-8 1,80 
BOKNÍKOVÁ-TÓTHOVÁ Andrea, ČÚZY Ladislav, HEVIER Daniel, KÁKOŠOVÁ Zuzana, KROČANOVÁ-ROBERTS Dagmar, ZAMBOR Ján Portréty slovenských spisovateľov 4 2007 978-80-223-2323-9 2,40
BOROŠOVÁ Beata Segmental and Suprasegmental Phonetics and Phonology/ British English 2017 978-80-223-4366-4 4,40
CÍHOVÁ Jarmila English for Environmental Studies 2014 978-80-223-3625-3 6,20
CIHOVÁ Jarmila, DUGOVIČOVÁ Štefánia, MISTRÍKOVÁ Toska, SLOBODNÍKOVÁ Ľuba, SLOVÁKOVÁ Tatiana English for Biology Students 2018 978-80-223-4583-5 8,80
DAROVEC Peter, FÜLÖPOVÁ Marta, HRONCOVÁ Ľubica, KÁKOŠOVÁ Zuzana, KOLIOVÁ Marianna, KRAJANOVÁ Kristína, KROČANOVÁ Dagmar Gary, STANKOVÁ Mária, ŠTEVLÍKOVÁ Jana, VOJTECH Miloslav Slovenská próza 18.-20. storočia 2021 978-80-223-5334-2 10,00
ĎURAJKA Radoslav, JAMRICHOVÁ Valéria Slovenčina pre študentov medicíny 
A1 – B2
2022 978-80-223-5412-7 18,00
DOBRÍKOVÁ Mária Gramatické cvičenia z bulharčiny 1 2017 978-80-223-4423-4 6,60
DOBRÍKOVÁ Mária Prekladateľské cvičenia z bulharčiny 2017 978-80-223-4285-8 5,50
DOBRÍKOVÁ Mária, VLČANOVÁ Marinela Základy bulharčiny 2016 978-80-223-4222-3 9,00
DOLNÍK Juraj Lexikológia 2007 978-80-223-2308-6 7,00
DRUGOVÁ Oldikó Kultúrne tradície v poézii Josifa Brodského 2009 978-80-223-2617-9 3,30
EHRGANGOVÁ Elena DUETSCHE GESCHICHTE I. 2001 978-80-223-1616-4 0,80 
EHRGANGOVÁ Elena DUETSCHE GESCHICHTE II. 2001 978-80-223-1617-2 0,80 
GAŽÁKOVÁ Zuzana Čítanka modernej arabskej literatúry 2018 978-80-223-4580-4 6,60
GAŽÁKOVÁ Zuzana Čítanka modernej arabskej literatúry 2018 978-80-223-4580-4 6,60
GÓMEZ-PABLOS Beatriz Teoria y practica de la Expresion e interaccion orales en ele (nivel B1- B2) 2021 978-80-223-5165-2 12,00
HOLLÁ Oľga, KLIŽANOVÁ Darina, ŽUFKOVÁ Viera English for Pharmacists I 2018 978-80-223-4567-5 5,50
HOLLÁ Oľga, KLIŽANOVÁ Darina, ŽUFKOVÁ Viera English for Pharmacists II 2017 978-80-223-4392-3 5,50
HOLLÁ Oľga, KLIŽANOVÁ Darina, ŽUFKOVÁ Viera English for Pharmacists III 2019 978-80-223-4787-7 5,50
HOLLÁ Oľga, KLIŽANOVÁ Darina, ŽUFKOVÁ Viera English for Pharmacists IV 2020 978-80-223-4904-8 5,50
CHARFAOUI Emília Nemecký jazyk pre nefilológov  2021 978-80-223-5260-4 10,00
CHARFAOUI Emília Nemecký jazyk pre nefilológov - kľúč k cvičeniam a testom 2021 978-80-223-5261-1 1,50
IVANOVÁ Alena Cursus Latinus Medicinalis 2013 978-80-223-3370-0 7,50
JAČOVÁ Zora Cardia Grammatica italiana 1 (2. vyd.) 2021 978-80-223-5104-1 7,70
KAČALA ján Jazykové kategórie v slovenčine 2014 978-80-223-3486-0 4,40
KAČALA Ján Panoráma slovenských jazykovedcov slovakistov v 20. storočí 2020 978-80-223-4907-9 10,00
KAČALA Ján, KRAJČOVIČ Rudolf Náčrt dejín spisovnej slovenčiny 2005 978-80-223-2060-9 2,40
KALAŠ Andrej, WOLLNER Ulrich Titus Lucretius Carus  De Rerum Natura   -   Latinsko-slovenský slovník 2008 978-80-223-2326-0 2,80
KANICHOVÁ Renáta, PALLAY Eduard, VLČKOVÁ Veronika Grammatik für Humanwissenschaften / Ein Lehr- und Übungsbuch 2016 978-80-223-4060-1 4,30
KOŠŤÁLOVÁ Dagmar Die Slowakei im mitteleuropäischem Kultrurraum 2003 978-80-223-1846-9 3,60
KOVAČIČOVÁ Oľga a kol. Krátky slovník ruských spisovateľov   100 hesiel z ruskej literatúry 11. - 20. storočia 2003 978-80-223-1807-8 4,60
KRAJČOVIČ Rudolf Vývin slovenského jazyka a dialektológia 2018 978-80-223-4519-4 11,00
KRAJČOVIČ Rudolf Slovenčina a slovanské jazyky II.  Fonologický vývin 2003 978-80-223-1739- 8,00
KRAJČOVIČ Rudolf, ŽIGO Pavol Dejiny spisovnej slovenčiny 2006 978-80-223-2158-3 nedostupné
KROČANOVÁ Dagmar Nerozrezaná dráma 2018 978-80-223-4561-3 7,70
KRULÁKOVÁ Anna Tri cesty od romantizmu 2012 978-80-223-2604-9 3,90
KULIHOVÁ Alica Preklad je (ne)bezpečné dobrodružstvo 2019 978-80-223-4776-1 7,00
LANČARIČ Daniel English grammar in theory and practice 2020 978-80-223-4906-2 13,00
MICHÁLEK Ján, TRUP Ladislav Slovensko-španielska paremiológia 1994 978-80-223-0815-3 0,80 
MIKULOVÁ Marcela Kapitoly zo slovenského realizmu 2010 978-80-223-2855-5 7,30
PALKOVIČOVÁ Eva, ŠOLTYS Jaroslav Bibliografia prekladov z literatúr písaných po španielsky do slovenčiny 2021 978-80-223-4880-5 8,00
PANCZOVÁ Helena Preklad z biblickej gréčtiny do slovenčiny/Studia Biblica Slovaca /Supplementum 2 2018 978-80-223-4596-5 6,60
PAVLÁSKOVÁ Anna, BARYŠNIKOVOVA Jelena Rusko-slovenský dialóg 2006 978-80-223-2102-8 6,50
PAVLÍK Radoslav Elements of Sociolinguistics 2006 978-80-223-2112-5 16,40
POSOKHIN Ivan Premiestnené texty: Špecifiká tvorby a identity 2021 978-80-223-5138-6 8,00
ROLLEROVÁ Anna Lingua latina 2014 978-80-223-3733-5 5,00
ROLLEROVÁ Anna, RICZIOVÁ Beata TERMINOLOGIA MEDICA GRAECO-LATINA 2018 978-80-223-4641-2 13,20
ROLLEROVÁ Anna, VASIĽOVÁ Linda GRAECO-LATIN TERMINILOGY OF CLINICAL  DENTISTRY 2018 978-80-223-4640-5 13,20
RUŽIČKOVÁ Eva Picture Dictionary of Gestures 2001 978-80-223-1675-x 0,80 
RÚŽIČKOVÁ Eva Japonské rozprávky 2005 978-80-223-2119-2 8,60
SEHNAL Roman Praktická lexikológia talianskeho jazyka 2017 978-80-223-4363-3 nedostupné
SEHNAL Roman Štylistika talianskeho jazyka 2017 978-80-223-4365-7 nedostupné
SZÉHEROVÁ Eva, KANICHOVÁ Renáta, VLČKOVÁ Veronika, PALLAY Eduard, REHÁK Radoslav Deutsch für Geisteswissenschaftler 2005 978-80-223-2055-2 9,40
SEHNAL Roman Syntax talianskeho jazyka Jednoduchá veta, 1. časť 2020 978-80-223-49734 6,00
STANKOVÁ Mária Literárna kritika v slovenských médiách včera, dnes a... (1. doplnené vyd.) 2021 978-80-223-5122-5 12,00
ŠTRAUS František STROFA A METRUM v poézii P. O. Hviezdoslava 1995 978-80-223-0653-3 0,80 
ŠTRAUS František Strofy a strofické útvary v poézií P.O.Hviezdoslava 2003 978-80-223-1618-0 3,30
ŠTUBŇA Pavol Psychológia literatúry 2017 978-80-223-4317-6 9,90
ŠULOVSKÁ Denisa English for policital scientists 1 / A university textbook (3. dopl. vyd.) 2022 978-80-223-5345-8 8,30
ŠULOVSKÁ Denisa English for political scientists 2 / A university textbook 2019 978-80-223-4691-7 8,30
ŠVAGROVSKÝ Štefan Stručné dejiny ruskej lexikografie 1994 978-80-223-0766-1 0,80 
ŠVEDA Pavol Vybrané kapitoly z didaktiky simultáneho tlmočenia 2016 978-80-223-4069-4 nedostupné
ULIČNÁ Martina, ANDOROVÁ Iveta, BÁČKAIOVÁ Klaudia, GABRÍKOVÁ Adela Tri, dva, jeden - slovenčina. Úroveň A1, A2.1 + CD 2021 978-80-223-5212-3 25,30
ULAŠIN Bohdan Lexikológia španielskeho jazyka 2022 978-80-223-5366-3 14,00
ULIČNÁ Martina, ANDOROVÁ Iveta, BÁČKAIOVÁ Klaudia, GABRÍKOVÁ Adela Tri, dva, jeden - slovenčina. Úroveň A2 + CD 2021 978-80-223-5213-0 35,00
VALLOVÁ Eleonóra Cursus Linguae Latinae ad usum pharmaciae studentium 2016 978-80-223-4176-9 4,80
VALLOVÁ Eleonóra Cursus Linguae Latinae ad usum pharmaciae studentium (6. nezm. vyd.) 2022 978-80-223-5398-4 9,00
VERTANOVÁ Silvia FONETIKA FONOLÓGIA FONOSYNTAX španielskeho jazyka na pozadí artikulačnej bázy slovenčiny 2019 978-80-223-4674-0 8,80
VERTANOVÁ Silvia Tezaurus tlmočníka zo/do španielčiny 2017 978-80-223-4318-3 7,70
VERTANOVÁ Silvia, ŠTUBŇA Pavol, ANDOKOVÁ Marcela, MOYŠOVÁ Stanislava Tlmočník ako rečník 2021 978-80-223-4994-9 13,00

VOJTECH Miloslav

Slovenská klasicistická a preromantická literatúra (2. vyd.) 

2020

978-80-223-5022-8

 

7,70

ZEMANOVÁ Alena Angličtina pre fyzikov 2010 978-80-223-2829-6 4,80
ZEMANOVÁ Alena Angličtina pre študentov FMFI / Kurz pre mierne pokročilých 2009 978-80-223-2640-7 6,90
ZEMANOVÁ Alena, MAĎAROVÁ Alexandra, ČÁRSKA Renáta, VARTÍKOVÁ Eva Angličtina pre študentov FMFI UK Matematika/Poistná matematika 2018 978-80-223-4260-5 6,90
ZAMBOR Ján Kniha španielskej poézie 2021 978-80-223-5174-4 14,00
ŽIGO Pavol Vývin substantívnej deklinácie v slovanských jazykoch 2017 978-80-223-4239-1 5,50
ŽIGO Pavol Historická a areálová lingvistika 2011 978-80-223-2975-0 11,90

Psychológia

AUTOR

TITUL

ROK VYDANIA

ISBN

CENA V €

ČECHOVÁ Daniela Intervencie v individuálnej psychológii 2020 978-80-223-4898-0 6,00
HAJDÚK Michal Metodológia a dizajny výskumu v klinickej psychológii 2020 978-80-223-4916-1 8,00
HALAMOVÁ Júlia Sebasúcit a sebaktitickosť  / Tvorba a meranie efektu intervencie 2018 978-80-223-4573-6 7,70
HALAMOVÁ Júlia, KANOVSKÝ Martin Sebasúcit a sebakritickosť / Psychometrická analýza meracích nástrojov 2017 978-80-223-4433-3 8,80
HERETIK Anton ml. Aktuálne pohľady na poruchy osobnosti a ich dôsledky pre prax a výskum 2019 978-80-223-4786-0 5,50
HRADISKÁ Elena, LETOVANCOVÁ Eva Psychológia v marketingovej komunikácii 2010 978-80-223-2830-2 4,70
KOLLÁRIK Teodor Sociálna psychológia 2008 978-80-223-2479-3 18,20
KOLLÁRIK Teodor, LETOVANCOVÁ Eva,
VÝROST Jozef
Psychológia práce a organizácie 2011 978-80-223-3078-7 25,00
ROŠKOVÁ Eva Psychologické väzby v práci 2020 978-80-223-5028-0 8,00
LECHTA Viktor Symptomatické poruchy rečí u detí 2000 978-80-223-1395-5 0,80 
LETOVANCOVÁ Eva Psychológia v manažmente 2015 978-80-223-3791-5 3,60
MASARYK Radomír Medzi ľuďmi a človekom 2021 978-80-223-5249-9 12,00
MASARYK Radomír Ten druhý výskum: Úvod do kvalitatívnych metód v psychológii (1. vyd.) 2021 978-80-223-5172-0 8,00
SMITKOVÁ Hana Poradenstvo gejom, lesbám a bisexuálnym ľuďom 2022 978-80-223-5381-6 14,00
STRNÁDELOVÁ Bronislava Tréning skupinovej dynamiky 2021 978-80-223-5247-5 8,00
ŠTUBŇA Pavol Psychológia literatúry 2017 978-80-223-4317-6 9,90
VESELSKÝ Milan Pedagogická psychológia I./  Teória a prax 2011 978-80-223-2986-6 vypredané (7,00)

Pedagogika

AUTOR

TITUL

ROK VYDANIA

ISBN

CENA V €

BELEŠOVÁ Mária Detské naivné teórie v kontexte edukácie 2021 978-80-223-5114-0 10,00
BELEŠOVÁ Mária Primárne vzdelávanie  v teórii a v praxi 2018 978-80-223-4577-4 3,70 skladom
BERGEROVÁ Xénia, DRAHOŠ Alojz, KMEŤ Miloš O výtvarnej výchove 2019 978-80-223-4757-0 8,80
ČIPKOVÁ Elena, FUCHS Michael, ŠMIDA Dominik  Didaktika školských pokusov z biológie 2022 978-80-223-5303-8 14,00
BOROŠ Tomáš Hudobná edukácia   / teória a prax 2018 978-80-223-4430-2 7,70
FÁBIK Dušan, SEMERÁDOVÁ Eva Matematicky nadaný žiak, 2 . vyd 2021 978-80-223-5029-7 5,50
FULKOVÁ Emília Prehľad pedagogiky / Kľúčové oblasti 2019 978-80-223-2657-5 nedostupné
GAJDOŠ Ľuboš Praktická korpusová lingvistika čínština 2022 978-80-223-5363-2 10,00
KEREKRÉTIOVÁ Aurélia a kolektív Logopédia 2016 978-80-223-4165-3 15,40
GÓMEZ-PABLOS Beatriz  La expresión wscrita en ele /nivel b1-b2/ 2022 978-80-223-5403-5 11,00
KEREKRÉTIOVÁ Aurélia a kolektív Logopedická propedeutika 2016 978-80-223-4834-8 13,20
KIPS Milan Didaktika I.  Materiály na semináre 2004 978-80-223-1780-2 1,30
KOŽUCHOVÁ Mária Obsahová dimenzia technickej výchovy 2003 978-80-223-1747-0 9,50
KOŽUCHOVÁ Mária Pedagogika voľného času 2021 978-80-223-5162-1 8,00
KOŽUCHOVÁ Mária Rozvoj technickej tvorivosti 1999 978-80-223-1393-9 vypredané (0,80) 
KOŽUCHOVÁ Mária a kolektív Kurikulum primárneho vzdelávania 2019 978-80-223-4767-9 13,00
KOŽUCHOVÁ Mária, POMŠÁR Zoltán, KOŽUCH Igor Fenomén techniky vo výchove a vzdelávaní v základnej škole 1997 978-80-223-1135-9 0,80 
KRAHULCOVÁ-ŽATKOVÁ Beáta Pedagogika sluchovo postihnutých 1993 978-80-223-0562-6 0,80 
LECHTA Viktor Symptomatické poruchy rečí u detí 2000 978-80-223-1395-5 0,80 
LISÁ Elena Výcvik diagnostických zručností I. Repertárová mriežka 2021 978-80-223-5203-1 7,00
LISÁ Elena Výcvik diagnostických zručností II. 2021 978-80-223-5100-3 8,00
LOJOVÁ Gabriela Učme cudzí jazyk efektívnejšie (2. vyd.) 2022 978-80-223-5365-6 7,70
LOJOVÁ Gabriela Individuálne osobnosti pri učení sa cudzích jazykov 2017 978-80-223-4376-3 5,50
LUKŠÍK Ivan Kultúra škôl a výchovných zariadení 2012 978-80-223-2962-0 6,70
MELICHER Alexander a kolektív Dokumenty k pedagogickej a odbornej praxi 2000 978-80-223-1445-5 0,80 
MISTRÍK Erich Estetická výchova ako nástroj sebareflexie 2017 978-80-223-4207-0 7,70
OBDRŽÁLEK Zdeněk a kolektív Škola a jej manažment 2002 978-80-223-1690-3 0,80 
OBDRŽÁLEK Zdeněk a kolektív Didaktika pre študentov učiteľstva základnej skoly 2003 978-80-223-1772-1 2,60
PROKŠA Milan a kol Didaktika a technika školských pokusov z chémie (2. vyd.) 2020 978-80-223-4975-8 12,00
PUPALA Branislav, ZÁPOTOČNÁ Oľga Rané štúdie o ranej gramotnosti 2003 978-80-223-1806-x 3,50
SEJČOVÁ Ľuboslava Poradenstvo vo výchove a vzdelávaní 2011 978-80-223-2976-7 20,50
SEJČOVÁ Ľuboslava Diagnostika v arteterapi a v poradenstve 2017 978-80-223-4061-8 13,20
SIVÁK Jozef, JAVORSKÝ Jana Zdravotná telesná výchova v špeciálnych školách 1999 978-80-223-1417-x vypredané (0,80) 
ŠUPŠÁKOVÁ Božena a kolektív Čítanka odborných textov z výtvarnej výchovy 2001 978-80-223-1570-2 0,80 
VESELSKÝ Milan Pedagogická psychológia I.   /  Teória a prax 2011 978-80-223-2986-6 vypredané (7,00)
VESELÝ Milan Motivácia žiakov učiť sa 2010 978-80-223-2820-3 7,20

Manažment a marketing

AUTOR

TITUL

ROK VYDANIA

ISBN

CENA V €

BANYÁR Milan MARKETING - Implementácia nových foriem marketingovej komunikácie do prostredia slovenskej a českej marketingovej praxe 2018 978-80-223-4590-3 13,20
DELANEUVILLE Frédéric LE MANAGEMENT  PUBLIC DES TERRITORES EN EUROPE 2018 978-80-223-4686-3 5,50
HORŇÁK Pavel a kolektív Marketingová komunikácia 2010 978-80-223-2789-3 nedostupné
HRADISKÁ Elena, LETOVANCOVÁ Eva Psychológia v marketingovej komunikácii 2010 978-80-223-2830-2 4,70
LETOVANCOVÁ Eva Psychológia v manažmente 2015 978-80-223-3791-5 3,60
LISÁ Elena Výcvik diagnostických zručností II. Diagnostický rozhovor v práci 2021 978-80-223-5100-3 8,00
MALÍKOVÁ Ľudmila a kolektív Inovácie v sociálnych službách 2007 978-80-223-2266-9 4,90
RUDY Ján, SULÍKOVÁ Rozália, LAŠÁKOVÁ Anna, FRATRIČOVÁ Jana, MITKOVÁ Ľudmila Organizačné správanie 2013 978-80-223-3444-0 8,80
SMOLEŇ Ján Finančný manažment 2019 978-80-223-4594-1 nedostupné
VILČEKOVÁ Lucia Praktikum marketingového výskumu 2020 978-80-223-4925-3 8,00

Náboženská literatúra

AUTOR

TITUL

ROK VYDANIA

ISBN

CENA V €

ÁBEL František BIBLOSPYT Novej zmluvy 2018 978-80-223-4383-1 5,50
ÁBEL František Úvod do Novej zmluvy 2015 978-80-223-3794-6 13,60
ÁBEL František Biblická exegéza 2015 978-80-223-3794-6 vypredané (5,50)
BAGIN Anton Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín  - portréty kňazov - buditeľov 1994 978-80-223-0757-2 0,80 
BÁNDY Juraj Exegéza knihy Józuovej 2017 978-80-223-4138-7 9,90
BÁNDY Juraj Kniha Rút 2015 978-80-223-3972-8 2,40
BÁNDY Juraj Stará zmluva ako literárny fenomén 2009 978-80-223-2589-9 9,10
BÁNDY Juraj Úvod do exegézy Starej zmluvy 2002 978-80-223-1693-8 0,80 
HORŇANOVÁ Sidonia Skorší proroci Eliáš a Elízeus v kráľovských knihách 2020 978-80-223-4977-2 9,00
JANEGA Štefan Úvod do prorockých kníh Starého zákona 1994 978-80-223-0755-6 0,80 
KLÁTIK Miloš Základy dogmatiky 2006 978-80-223-2194-x 3,90
KRUPA Jozef Sviatosti uzdravenia a služby spoločenstvu
4. dopl. vydanie 
2022 978-80-223-5284-0 10,00
KRUPA Jozef Katolícka dogmatická teológia. Prolegomena - Trinitológia - Ekleziológia - Graciológia 2020 978-80-223-4964-2 20,00
KRUPA Jozef Pôvodca večnej spásy 2020 978-80-223-4678-8 6,00
KRUPA Jozef Katolícka cirkev a misie ad Gentes po druhom vatikánskom koncile 2017 978-80-223-4063-2 5,50
KRUPA Jozef Katolícka cirkev a ekumenizmus po Druhom vatikánskom koncile 2017 978-80-223-4064-9 5,50
KRUPA Jozef Sviatosti kresťanskej iniciácie 2021 978-80-223-5155-3 10,00
KRUPA Jozef Pripravený veniec spravodlivosti 2021 978-80-223-5093-8 9,00
KRUPA Jozef Alfa a omega (3. doplnené vyd.) 2020 978-80-223-4679-5 10,00
PANCZOVÁ Helena Preklad z biblickej gréčtiny do slovenčiny/Studia Biblica Slovaca /Supplementum 2 2018 978-80-223-4596-5 6,60
TÍŽIK Miroslav K sociológii novej religiozity 2006 978-80-223-2131-1 15,30
TURČAN Martin Zákon a etika vo svetle jeruzalemského koncilu 2016 978-80-223-4115-8 5,50
ZAVIŠ Monika Repetitórium z religionistiky 2008 978-80-223-2554-7 3,00

Šport

AUTOR

TITUL

ROK VYDANIA

ISBN

CENA V €

ARGAJ Gustáv Pohybové hry / Teória a didaktika  2016 978-80-223-4022-1 9,90
vypredané
ARGAJ Gustáv, REHÁK Miroslav Teória a didaktika basketbalu 2007 978-80-223-2325-3 7,60
BINOVSKÝ Alexander Anatómia pre športovcov II. 2015 978-80-223-3817-2 12,10
BINOVSKÝ Alexander Malý slovník anatomického názvoslovia 2015 978-80-223-3643-7 3,50
BINOVSKÝ Alexander Anatómia pre športovcov I. 2015 978-80-223-3645-1 12,10
BINOVSKÝ Alexander Funkčná anatómia pohybového systému / Všeobecná štrukturálna kineziológia 2016 a 2020 978-80-223-4921-5 13,20
ĎURECH Miroslav a kolektív Úpoly 2000 978-80-223-1381-5 0,80 
HATIAR Bohuš a kolektív Rytmická, moderná a športová gymnastika 1998 978-80-223-1250-9 0,80 
HRČKA Jozef Šport pre všetkých 2002 978-80-223-1577-x 0,80 
KAMPMILLER Tomáš a kolektív Teória a didaktika atletiky I. 2007 978-80-223-2289-8 vypredané (4,80)
KASA Július Antropomotorika  -  Materiály na semináre 2000 978-80-223-1485-4 0,80 
KIPS Milan Didaktika I.  Materiály na semináre 2004 978-80-223-1780-2 1,30
MACKOVÁ Zdenka Šport ako duševný zážitok 2003 978-80-223-1816-7 5,00
SIVÁK Jozef, JAVORSKÁ Jana Zdravotná telesná výchova v špeciálnych školách 1999 978-80-223-1417-x vypredané (0,80) 
ZAPLETALOVÁ Ľudmila, PŘIDAL Vladimír, LAURENČÍK Tomáš VOLEJBAL. Základy techniky, taktiky
a výučby
2017 978-80-223-4281-0 5,50
ZAŤKOVÁ Viera, HIANIK Ján Hádzaná. Základné herné činnosti 2009 978-80-223-2494-6 7,70

Nezaradené

AUTOR

TITUL

ROK VYDANIA

ISBN

CENA V €

BENKO Vladimír a kol. Webové korpusy Aranea 2019 978-80-223-4663-4 8,00
BENKOVÁ Eva Vinohradníctvo na panstve Červený kameň
v ranom novoveku
2017 978-80-223-4303-9 6,60
DROPPOVÁ Ľubica Slovenská ľudová pieseň -  texty a kontexty 2000 978-80-223-1474-9 4,00
HACEK Ján Otvorené zdroje a dáta pre novinárov na Slovensku 2020 978-80-223-4845-4 12,00
HALÁS Matúš Geopolitické omyly dvadsiateho storočia 2014 978-80-223-3652-9 11,20
HAĽKO Jozef Vznik Bohosloveckej fakulty v Bratislave 2016 978-80-223-4144-8 6,60
HLAVÁČOVÁ Svetlana  Etiketa a protokol 2004 978-80-223-1875-2 8,00
CHALUPKA Ľubomír Slovenská hudobná avandgarda 2011 978-80-223-3115-9 22,00
MIKULA Valér Filozofi v novembri 2017 978-80-223-4229-2 vypredané
NOVÁK Jozef Chronológia 2004 978-80-223-1889-2 9,30
PŠENÁK Jozef Výber z Potockých spisov a rečí Jána Amosa Komenského 1992 978-80-223-0415-8 3,00
ROŠKOVÁ Eva Rizikové správanie vodičov v cestnej doprave 2013 978-80-223-3364-1 8,80
STEINEROVÁ Jela Informačné prostredie a vedecká komunikácia 2018 978-80-223-4445-6 vypredané (13,20)
ŠRANK Jaroslav Autorské texty s folklórnou dimenziou 2009 978-80-223-2668-1 5,60
TUPÝ Daniel Ticho po anjelovi 2006 978-80-223-2257-1 1,60
VENCKO Jozef Boje za Matfyz 2016 978-80-223-4264-3 6,60

Psychológia (kópia 1)

AUTOR

TITUL

ROK

ISBN

CENA €

ČECHOVÁ Daniela Intervencie v individuálnej psychológii 2020 978-80-223-4898-0 6,00
HAJDÚK Michal Metodológia a dizajny výskumu v klinickej psychológii 2020 978-80-223-4916-1 8,00
HALAMOVÁ Júlia Sebasúcit a sebaktitickosť / Tvorba a meranie efektu intervencie 2018 978-80-223-4573-6 7,70
HALAMOVÁ Júlia, KANOVSKÝ Martin Sebasúcit a sebakritickosť / Psychometrická analýza meracích nástrojov 2017 978-80-223-4433-3 8,80
HERETIK Anton ml. Aktuálne pohľady na poruchy osobnosti a ich dôsledky pre prax a výskum 2019 978-80-223-4786-0 5,50
HRADISKÁ Elena, LETOVANCOVÁ Eva Psychológia v marketingovej komunikácii 2010 978-80-223-2830-2 4,70
KOLLÁRIK Teodor Sociálna psychológia 2008 978-80-223-2479-3 18,20
KOLLÁRIK Teodor, LETOVANCOVÁ Eva, VÝROST Jozef Psychológia práce a organizácie 2011 978-80-223-3078-7 25,00
ROŠKOVÁ Eva Psychologické väzby v práci 2020 978-80-223-5028-0 8,00
LECHTA Viktor Symptomatické poruchy rečí u detí 2000 978-80-223-1395-5 0,80
LETOVANCOVÁ Eva Psychológia v manažmente 2015 978-80-223-3791-5 3,60
MASARYK Radomír Ten druhý výskum: Úvod do kvalitatívnych metód v psychológii (1. vyd.) 2021 978-80-223-5172-0 8,00
STRNÁDELOVÁ Bronislava Tréning skupinovej dynamiky 2021 978-80-223-5247-5 8,00
ŠTUBŇA Pavol Psychológia literatúry 2017 978-80-223-4317-6 9,90
VESELSKÝ Milan Pedagogická psychológia I./ Teória a prax 2011 978-80-223-2986-6 vypredané (7,00)