Novinky


V tejto časti nájdete prehľad nových titulov, ktoré vyšli pod hlavičkou Vydavateľstva Univerzity Komenského v Bratislave. 


Jozef Bátora: Uznanie v Európskej únii
Milota Haláková, Marína Kišňanová: Slovenčina ako cvičenie
Dušan Fábik, Eva Semerádová: Matematicky nadaný žiak (2. vyd.)
Miloslav Vojtech, Martin Braxatoris (ed.): Podoby literatúry na prelome 18. a 19. storočia
Miloš Procházka: Geografia Kórey