Vydavateľstvo UK

Vydavateľstvo UK ako účelové zariadenie Univerzity Komenského vydáva na základe požiadaviek fakúlt študijnú literatúru, monografie a zborníky vedeckých prác. Polygrafické spracovanie väčšiny svojej produkcie a ďalších tlačovín zabezpečuje vydavateľstvo v univerzitnom polygrafickom stredisku. Predaj vydavateľskej produkcie vydanej pre príslušnú fakultu (okrem zborníkov) sa uskutočňuje prostredníctvom kníhkupectiev, umiestnených na jednotlivých fakultách. Niektoré vydané publikácie možno dostať kúpiť aj v ďalších kníhkupectvách.

Informácie o možnostiach zakúpenia, prípadne výmeny vydaných zborníkov vedeckých prác môžu záujemcovia získať v príslušných fakultných knižniciach.

V prehľade (zoradenom podľa tematického zamerania) môžete získať informácie o vydaných publikáciách, ktoré sú v predaji v kníhkupectvách uvedených v sekcii Predajne.