Vydavateľstvo UK

Vydavateľstvo Univerzity Komenského je účelové zariadenie Univerzity Komenského a vydáva na základe požiadaviek jednotlivých fakúlt univerzity študijnú literatúru, monografie a zborníky vedeckých prác.

Polygrafické spracovanie väčšiny svojej produkcie a ďalších tlačovín zabezpečuje vydavateľstvo v univerzitnom polygrafickom stredisku. Inštitúcia sídli na Starých gruntoch v Bratislavskej časti Karlova Ves blízko komplexu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky a Prírodovedeckej fakulty.