Kontakt

Centrum informačných technológií Univerzity Komenského
Šafárikovo nam. 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Výpadky, problémy a otázky na IT služby
tel: +421 2 9010 4444
e-mail: cepituniba.sk
web: uniba.sk/cepit
pracovná doba: pondelok až piatok: od 8:00 do 20:00
soboty a nedele: od 9:00 do 12:00

Sekretariát CIT
Tel: +421 2 9010 9102
č.dv: 13-15 SB (prízemie, vedľa schodiska)
e-mail: citrec.uniba.sk 

Zamestnanci priamo podliehajúci riaditeľovi

Ing. Pavel Beňo, Ph.D.

Centrum informačných technológií,
riaditeľ IT
+421 2 9010 9965

Mgr. Tereza Bajúsová

Centrum informačných technológií,
odborný personalista pre pracovnoprávne

Ing. Jana Jansová

Centrum informačných technológií,
sekretariát
+421 2 9010 9102
02/592 44 102
SB 14, Rektorát UK

Ing. Milan Tichý

Centrum informačných technológií,
projektový manažér
+421 2 9010 9919
02/592 44 919
02/602 95
90109919
F2 - 170

Ing. Peter Židovský

Centrum informačných technológií,
manažér informačnej bezpečnosti, sieťový inžienir
+421 2 9010 9924
02/592 44 924
02/602 143
02/602 95
90109924
10 9924
F1 - 138
FMFI F2-169

Centrum podpory informačných technológií (Call centrum IT)

Mgr. Ján Račko

Centrum informačných technológií, Centrum podpory informačných technológií,
vedúci referátu
+421 2 9010 9910
FMFI - F1 - 140

Referát infraštruktúry IKT

RNDr. Tomáš Fazekaš, PhD.

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
Koordinátor infraštruktúry
+421 2 9010 9955
02/501 17 283
FMFI F2-172

Mgr. Milan Babušík

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
špecialista virtualizácie

Marek Bugoš

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
odborný zamestnanec IT

Peter Galamboši

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
sieťový špecialista
+421 2 9010 9948
02/602 95
90109948
Centrum inf. technológii, Rektorát
F1 - 138

Mgr. Alžbeta Garajová, PhD.

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
odborný zamestnanec IT

RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
špecialista sieťovej bezpečnosti
+421 2 9010 9922

RNDr. Daniel Kráľ

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
Linux administrátor
+421 2 9010 9949
02/592 44 949
02/602 95
90109949
10 9949
F2 - 172
FMFI F2-172

Ing. Filip Kusy

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
sieťový inžinier
+421 2 9010 9989
02/602 95
0910 633 198
90109989
F2 - 138

Ing. Marek Vavrica

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
HW špecialista
02/602 107
02/602 95
0908617785
F2 - 172
facebook.com/marek.vavrica

Mgr. Matej Zagiba

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
Linux administrátor

Referát prevádzky IKT

Ing. Tomáš Štrba

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
Vedúci referátu
+421 2 9010 9931
90109931
9931
F2 - 175
FMFI F1-140

Martin Bielčík

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
Windows špecialista

Andrej Boleman

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
technik IT prevádzky
+421 2 9010 9222

Mgr. Mária Dományová

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
senior Windows špecialistka
+421 2 9010 9945
02/592 44 945
02/602 95
90109945
10 9945
F1 - 140
FMFI F1 - 140

Bc. Branislav Kapitán

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
junior Windows administrátor, pracovník IT podpory
02/9010 4444
F1 - 139

Mikuláš Kicko

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
technik IT prevádzky, technik kamerového systému
02/901 79 941
0908 975 566
17 9941
FTVŠ-34

Ivan Mančuška

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
Windows administrátor
+421 2 9010 9946
02/602 95
02/901 09 946
0908 608 910
90109946
9946
F1 - 139
FMFI F2, č.d. 173

Peter Matúšek

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9987

Peter Miko

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
technický správca RUK
+421 2 9010 9947
02/602 95
0901 096 89
0901 099 47
90109947
9947#
F1 - 139
FMFI F2-171
RUK SB15
agenda technickeho spravcu na adrese ts(at)rec.uniba.sk

Vladimír Srniak

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
technik IT prevádzky
+421 918 110 049

Michal Šebo

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
odborný zamestnanec IT

Referát rozvoja IKT

Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.

Centrum informačných technológií, Referát rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT

Ing. Alex Bajús

Centrum informačných technológií, Referát rozvoja IKT,
programátor
+421 2 9010 9909
FMFI F2-171

Mgr. Andrea Burzová

Centrum informačných technológií, Referát rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 2008

Ing. Mgr. Roman Horváth, PhD.

Centrum informačných technológií, Referát rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT

Bc. Tomáš Matúš

Centrum informačných technológií, Referát rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
02/602 95
90109927
F1 - 136A

Mgr. Lukáš Riško

Centrum informačných technológií, Referát rozvoja IKT,
programátor
+421 2 9010 2009
F2-169 (FMFI)

Referát služieb IKT

Mgr. Silvia Bohumeľová

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT,
vedúca referátu
+421 2 9010 9888
90109888
F1 - 136B

Martina Bulková

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT,
odborný zamestnanec IT

Mgr. Jana Guothová

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT,
správkyňa bázy dát FIS
+421 2 9010 9370
+421 2 9010 9938
10 9938
SB 516

Ing. Peter Jurášek, CSc.

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT,
technický správca AIS2
+421 2 9010 9967
02/592 44 967
02/602 95
90109967
10 9967
F2 - 174
FMFI F2-174

Ing. Rosemarie Kalivodová

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT,
odborný zamestnanec IT

Ing. Eduard Korsch

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT,
SAP špecialista

Bc. Tomáš Mačák

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT,
Správca nákupov IKT, systém Marquet
+421 2 9010 2101

Zuzana Pavlovská

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT,
odborný zamestnanec IT
+421918110021

Michaela Srniaková

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT,
odborný zamestnanec IT

Ing. arch. Mária Vyšňovská

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT,
správkyňa služby univerzitné preukazy
+421 2 9010 9470
02/592 44 470
SB 13c

Školiace stredisko

Mgr. Katarína Kánová, PhD.

Centrum informačných technológií, Školiace stredisko,
lektorka, vedúca referátu
+421 2 9010 2005
sb-14
Pondelok06:00 – 07:00

Mgr. Eleonóra Beňová, PhD.

Centrum informačných technológií, Školiace stredisko,
odborný zamestnanec IT

Ing. Alžbeta Juhásová

Centrum informačných technológií, Školiace stredisko,
technická správkyňa Moodle
+421 2 9010 2063
F2 - 169
Kontaktujte prostredníctvom emailu

Mgr. M. A. Katarína Pišútová

Centrum informačných technológií, Školiace stredisko,
koordinátorka a metodička pre elearning
+421 2 9010 9150
02/592 44 150
02/602 95
90109150
F2 - 169
Kontaktujte prostredníctvom emailu

Mgr. Katarína Révayová

Centrum informačných technológií, Školiace stredisko,
lektorka IT
+421 2 9010 9978
+421 2 9010 9998
prízemie, napravo od schodov

Všetci zamestnanci CIT s vyhľadávaním

Ing. Alžbeta Juhásová

Centrum informačných technológií, Školiace stredisko
technická správkyňa Moodle
+421 2 9010 2063
F2 - 169
Kontaktujte prostredníctvom emailu

Ing. Peter Jurášek, CSc.

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT
technický správca AIS2
+421 2 9010 9967
02/592 44 967
02/602 95
90109967
10 9967
F2 - 174
FMFI F2-174

Ing. Rosemarie Kalivodová

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT
odborný zamestnanec IT

Mgr. Katarína Kánová, PhD.

Centrum informačných technológií, Školiace stredisko
lektorka, vedúca referátu
+421 2 9010 2005
sb-14
Pondelok06:00 – 07:00

Bc. Branislav Kapitán

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT
junior Windows administrátor, pracovník IT podpory
02/9010 4444
F1 - 139

Mikuláš Kicko

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT
technik IT prevádzky, technik kamerového systému
02/901 79 941
0908 975 566
17 9941
FTVŠ-34

Ing. Eduard Korsch

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT
SAP špecialista

RNDr. Daniel Kráľ

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT
Linux administrátor
+421 2 9010 9949
02/592 44 949
02/602 95
90109949
10 9949
F2 - 172
FMFI F2-172

Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.

Centrum informačných technológií, Referát rozvoja IKT
odborný zamestnanec IT

Ing. Filip Kusy

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT
sieťový inžinier
+421 2 9010 9989
02/602 95
0910 633 198
90109989
F2 - 138
1 2 [3] 4 5 6