Dni IIKS

Dni IIKS 2021 - Predbežný program

Každoročné výjadzové stretnutie technickej skupiny pod menom Dni IIKS sa tento rok budú konať v Školiacom a kongresovom centre Modra - Harmónia v termíne 18.-20.08.2021.

Organizačné poznámky

Ku akcii sa snažíme pristupovať maximálne zodpovedne (a cieľom akcie nie je „jedným vrzom“ odpáliť celú kritickú IKT infraštruktúru Univerzity), počítajte teda, že od účastníkov akcie budeme požadovať test z prvého dňa ich účasti – teda ak idete na celú akciu, otestujte sa v stredu doobeda, ak idete iba na nejakú časť „na otočku“, otestujte sa predtým ako prídete. Týka sa to každého – aj zaočkovaných, aj s prekonaným ochorením a protilátkami. Pandémiu treba brať vážne, variantov pribúda, testovanie je stále dostupné a myslím, že jeden test zvládne každý a nie je to privysoká cena za možnosť zorganizovať akciu. Keby sme sa na akcii nakazili, mohlo by to dopadnúť veľmi neslávne a myslím, že to z nás nechce naozaj nikto.

Predbežný program

Streda 18. 08. 2021

 • 12:00 – 14:00 Príchod, ubytovanie
 • 14:00 – 18:00 Neorganizované poznávanie miestnej prírody, skupinové aktivity kolektívno-utužovacej povahy a podobne
 • 19:00 – Večera
 • 20:00 – Voľná diskusia

Štvrtok 19. 08. 2021

 • 08:00 - Raňajky
 • 09:30 - Zasadnutie Technickej skupiny UK
 • 13:00 - Obed
 • 14:00 – Dynamický nákupný systém pre IKT – skúsenosti a návrhy na zlepšenie
 • 19:00 – Tradičná grilovačka s plynulým prechodom do voľnej diskusie

Piatok 20. 08. 2021

 • 08:00 - Raňajky
 • 10:00 – Workshop ku prístupnosti elektronických dokumentov
 • 12:00 – Ukončenie akcie