Vzdelávanie zamestnancov

Efektívna práca v kancelárskych programoch dokáže ušetriť čas a najmä nervy používateľov. Preto robíme tieto kurzy.

Vzdialili sme sa od koncepcie štandardných kurzov a rozhodli sme sa pripraviť tematické celky jednotlivých oblastí z Wordu a Excelu. Nezabudneme ani na iné softvéry, ktoré používatelia dennodenne užívajú.

Veríme, že sa Vám tento koncept bude páčiť a Vy sa budete musieť vzdialiť zo svojho zamestnania len na pár hodín. 

Školení sa môžu zúčastniť všetci zamestnanci UK, takisto aj interní doktorandi.

Školenia sú pre zamestnancov univerzity bezplatné, konajú sa spravidla v pracovnom čase, v priestoroch rektorátu, v miestnosti SB11.

Tešíme sa na stretnutie na školeniach.

Prihlásiť sa na školenie