Čo robiť, ak nefunguje počítač, elektronická pošta alebo Internet

Praktické rady čo robiť, ak nefunguje počítač, elektronická pošta alebo sa nemôžete pripojiť na internet

Podľa zákona schválnosti prestane fungovať počítačový program alebo samotný počítač vtedy, keď ho najviac potrebujete. Väčšinu používateľov to vyvedie z miery natoľko, že sa začnú správať iracionálne a v panike si môžu narobiť ťažko odstrániteľné škody.

Ak nefunguje program

(zdá sa vám, že počítač je v poriadku, iné programy fungujú, používate overený postup, ale program zlyháva)

Nech sa akokoľvek ponáhľate, prinúťte sa upokojiť (narátajte do 10), rozrobenú prácu si (ak je to ešte možné) uložte na disk, rozmyslite si, či ste neurobili počas manipulácie s programom nejakú chybu, skúste program opätovne otvoriť, skúste použiť Help k danému programu, prípadne sa poraďte so skúsenejším kolegom/kolegyňou.

 • Ak máte možnosť spustiť rovnaký program na inom počítači, skúste svoj postup na ňom. Uvedomte si, že porucha programu môže nastať aj v prípade, ak mu dáte ďalší príkaz prv ako splnil predchádzajúci.
 • V prípade, že program "zamrzne" (nereaguje na obvyklé povely z klávesnice a myši), môžete skúsiť klávesovú kombináciu Ctrl + Alt + Del (podržať súčasne). Na nasledujúcu otázku, či sa má program ukončiť, odpovedzte Áno.
 • Ak sa zlyhávanie alebo "zamŕzanie" programu opakuje, zavolajte odbornú pomoc.  

Ak nefunguje počítač

(počítač sa nedá zapnúť alebo po zapnutí nevykonáva základné funkcie, na ktoré ste si zvykli)

 • Presvedčte sa, že je počítač napájaný zo siete (svieti kontrolka, počuť chod ventilátora zdroja (procesora, grafickej karty...).
 • Skontrolujte spojenie počítača s monitorom, klávesnicou, myšou.
 • Ak je všetko v poriadku, reštartujte počítač, alebo ho vypnite a po chvíli zapnite (niekedy pri "násilnom" vypínaní počítača treba vypínacie tlačidlo podržať aj niekoľko sekúnd). Treba pripomenúť, že toto je núdzové riešenie, pri ktorom stratíte všetky neuložené dáta.
 • Ak ste neboli úspešní, zavolajte odbornú pomoc.

Ak nefunguje sieťové pripojenie

(nedá sa odosielať a neprichádza vám elektronická pošta a nefunguje internet)

 • Opýtajte sa kolegov, či aj u nich sa vyskytuje rovnaká chyba.
 • Ak počítačová sieť okolo vás je funkčná, skontrolujte sieťový kábel vášho počítača.
 • Ak vám nefunguje pripojenie len na niektoré internetové stránky, na ktoré obvykle pristupujete, porucha je pravdepodobne na strane servera, t.j. mimo vášho počítača, vyčkajte a opakujte pokus.
 • Ak vám uvedené nepomohlo a chyba pretrváva, zavolajte odbornú pomoc.

Odbornou pomocou v predchádzajúcom texte rozumejte pracovníkov Centra podpory informačných technológií (CePIT - Hotline UK).

Ak reklamujete funkčnosť siete, pracovníkovi, od ktorého chcete pomoc oznámte čo vám nefunguje. Rozlíšte, či je porucha len v pošte alebo len v internete, či máte problém len s niektorou adresou alebo ide o celkový výpadok internetu, prípadne o celkový výpadok siete, t.j. nefunguje ani pošta, ani internet