Outlook

Cieľová skupina: 

 • Zamestnanci používajúci Outlook na elektronickú komunikáciu
 • je určený samoukom, ktorí sa intuitívne dostali k využívaniu Outlooku, ale využívajú ho zatiaľ iba na prijatie a odoslanie emailov.

Trvanie:

 • 3 hodiny 

Vstupné vedomosti:

 • základná znalosť práce s PC
 • základná znalosť programu Word.

Výstupné vedomosti:

 • prijímanie emailov
 • odosielanie emailov jedným a viacerým užívateľom
 • preposielanie emailov
 • posielanie emailov s prílohami
 • ukladanie prijatých príloh
 • Začne využívať automatické odpovede v neprítomnosti, podpis v správach.

Osnova:

 • popis prostredia a hlavné funkcie programu
 • čo je email
 • vytvorenie emailu
  • 1 adresát
  • CC
  • BCC
  • správny predmet správy
 • prílohy v emailoch
 • nastavenie podpisu, automatickej odpovede
 • práca s adresárom
 • možnosti Outlooku
  • formát pošty
  • kalendár
  • úlohy
 • odstraňovanie a archivácia emailov
 • NETIKETA
 • množstvo praktických príkladov, aplikovanie nadobudnutých znalostí do praxe
 • riešenie častých chýb, úprava existujúceho dokumentu 

Po každom školení bude k dispozícii študijný materiál