Moodle - Tipy a triky

  • Trvanie: 60 minút online alebo 90 minút v počítačovej učebni
  • Vhodné pre: Pracovníci UK so základnou skúsenosťou s prácou v Moodle
  • Výsledok: viem riešiť najčastejšie problémy, ovládam niektoré zjednodušenia, spravovanie najčastejšie používaných aktivít