Outlook štart

Cieľová skupina: 

  • Zamestnanci používajúci Outlook na elektronickú komunikáciu
  • je určený samoukom, ktorí sa intuitívne dostali k využívaniu Outlooku, ale využívajú ho zatiaľ iba na prijatie a odoslanie emailov.

Trvanie:

  • 3 hodiny 

Vstupné vedomosti:

  • základná znalosť práce s PC
  • základná znalosť programu Word.

Výstupné vedomosti:

  • prijímanie emailov
  • odosielanie emailov jedným a viacerým užívateľom
  • preposielanie emailov
  • posielanie emailov s prílohami
  • ukladanie prijatých príloh
  • Začne využívať automatické odpovede v neprítomnosti, podpis v správach.

Osnova:

  • popis prostredia a hlavné funkcie programu
  • čo je email
  • vytvorenie emailu
    • 1 adresát
    • CC
    • BCC
    • správny predmet správy
  • prílohy v emailoch
  • nastavenie podpisu, automatickej odpovede
  • práca s adresárom
  • možnosti Outlooku
    • formát pošty
    • kalendár
    • úlohy
  • odstraňovanie a archivácia emailov
  • NETIKETA
  • množstvo praktických príkladov, aplikovanie nadobudnutých znalostí do praxe
  • riešenie častých chýb, úprava existujúceho dokumentu 

Po každom školení bude k dispozícii študijný materiál