Windows 7 / 8

Inštalácia OpenVPN klienta vo Windows 7

Aby bolo možné použiť VPN pripojenie na počítači s operačným systémom Windows 7 Professional alebo vyššie, je potrebné nainštalovať OpenVPN klienta z tejto stránky.

Inštaláciu treba vykonávať s právami administrátora. Ak nemáte tieto práva, kontaktujte správcu svojho počítača, aby OpenVPN klienta podľa tohto manuálu nainštaloval a zabezpečil jeho funkčnosť pod neadministrátorským kontom.

Postup inštalácie:

1. Spustíme stiahnutý inštalačný program openvpn-2.1.3-install.exe. Povolíme inštalačnému programu vykonávanie zmien na počítači.

2. Následne klikneme na "Next" a "I Agree" dostaneme sa do menu voľby komponentov inštalácie - ponecháme pôvodné nastavenie a klikneme "Next".

3. Pri otázke ohľadne voľby inštalačného adresára opäť ponecháme pôvodné nastavenie a klikneme "Next".

4. Počas inštalácie dostaneme od operačného systému hlásenie o necertifikovanom softvéri ovládača - klikneme "Inštalovať".

5. Po ukončení inštalácie (hlásenie Completed) klikneme "Next" a následne "Finish".

6. Reštartujeme počítač.

7. Otvoríme adresár s konfiguračnými súbormi OpenVPN, ku ktorému sa dostaneme cez menu Štart->Všetky Programy->OpenVPN->Shortcuts->OpenVPN configuration files directory a nakopírujeme doň konfiguračný súbor a certifikát servera.

8. Premenujeme sieťové rozhranie, ktoré bolo pri inštalácii vytvorené - nové meno musí byť OpenVPN. Meno rozhrania po inštalácii môže byť rôzne, avšak ak nad jeho ikonou prejdeme myšou, zobrazí sa popis "TAP-Win32 Adapter".

Cez menu Štart vyberieme položku Ovládací panel, v ňom klikneme na Centrum sietí.

Následne zvolíme Zmeniť nastavenia adaptéra.

V nastaveniach adaptéra premenujeme TAP rozhranie na OpenVPN tým, že na rozhranie klikneme pravým tlačidlom myši a klikneme na Premenovať.

Požadovaný stav je na nasledovnom obrázku.

9. OpenVPN klient sa spúšťa pomocou programu OpenVPN GUI, ku ktorému sa dostaneme cez menu Štart->Všetky Programy->OpenVPN->OpenVPN GUI.

10. Klient potrebuje administrátorské práva, ich pridelenie zabezpečíme kliknutím na menu Štart->Všetky Programy->OpenVPN. Klikneme na ikonu OpenVPN GUI a pravým tlačídlom myši vyberieme položku Vlastnosti. Klikneme na záložku kompatibilita a v položke Úroveň oprávnenia zvolíme "Spustiť ako správca" a klikneme OK.

11. Týmto je klient pripravený na použitie. Po každom spustení OpenVPN GUI je potrebné povoliť vykonávanie zmien na počítači. Následne sa v systémovej lište nachádza nová ikonka dvoch spojených terminálov. Ak na ňu klikneme pravým tlačidlom myši, zobrazí sa menu. Dáme "Connect" na pripojenie do VPN. Pri pripájaní dostaneme výzvu na zadanie mena a hesla. Použijeme prístupový kód, ktorý zistíme na stránke CDO. Úspešné pripojenie je signalizované zelenou farbou ikony. Ak potrebujeme ukončiť pripojenie cez VPN, opäť klikneme pravým tlačidlom myši na ikonu a dáme "Disconnect".

Poznámka:

OpenVPN je možné nastaviť tak, aby bolo pripojenie aktívne hneď po spustení počítača bez zásahu používateľa. Je potrebné spúšťať klienta ako systémovú službu (popis je tu) a prihlasovacie meno a heslo načítať zo súboru heslo.txt (treba predtým editovať konfiguračný súbor).

auth-user-pass heslo.txt

;auth-user-pass