Windows 10

Inštalácia OpenVPN klienta vo Windows 10

Aby bolo možné použiť VPN pripojenie na počítači s operačným systémom Windows 10, je potrebné nainštalovať OpenVPN klienta z tejto stránky. Link s inštalačným súborom nájdete na stránke dole pod označením "WINDOWS 10/SERVER 2016/SERVER 2019 INSTALLER (NSIS)".

 

 

Inštaláciu treba vykonávať s právami administrátora. Ak nemáte tieto práva, kontaktujte správcu svojho počítača, aby OpenVPN klienta podľa tohto manuálu nainštaloval a zabezpečil jeho funkčnosť pod neadministrátorským kontom.

 

Postup inštalácie:

1. Spustíme stiahnutý inštalačný program openvpn-install-2.4.8-I602-Win10.exe. 

2. Následne klikneme na "Next" a "I Agree" dostaneme sa do menu voľby komponentov inštalácie - ponecháme pôvodné nastavenie a klikneme "Next".

3. Pri otázke ohľadne voľby inštalačného adresára opäť ponecháme pôvodné nastavenie a klikneme "Install".

4. Po ukončení inštalácie (hlásenie Completed) klikneme "Next" a následne "Finish".

5. Stiahneme si konfiguračný súbor a certifikát servera.

6. Reštartujeme počítač.

7. Otvoríme adresár s konfiguračnými súbormi OpenVPN, ku ktorému sa dostaneme cez menu Štart->Všetky aplikácie-> OpenVPN-> OpenVPN configuration files directory a nakopírujeme doň konfiguračný súbor - OpenVPN.ovpn a certifikát servera - ca.cer.

 8. Premenujeme sieťové rozhranie, ktoré bolo pri inštalácii vytvorené - nové meno musí byť OpenVPN. Meno rozhrania po inštalácii môže byť rôzne, avšak ak nad jeho ikonou prejdeme myšou, zobrazí sa popis "TAP-Windows Adapter V9".

Cez vyhľadávanie nájdeme a otvoríme Ovládací panel, v ňom vyberieme Sieť a internet a následne klikneme na Centrum sietí. Z ľavého panelu zvolíme možnosť Zmeniť nastavenie adaptéra.

V nastaveniach adaptéra premenujeme TAP rozhranie na OpenVPN tým, že na rozhranie klikneme pravým tlačidlom myši a vyberieme Premenovať.

 

Požadovaný stav je na nasledovnom obrázku.

9. OpenVPN klient sa spúšťa pomocou programu OpenVPN GUI, ku ktorému sa dostaneme cez menu Štart->Všetky Aplikácie->OpenVPN->OpenVPN GUI.

10. Po spustení OpenVPN GUI sa v systémovej lište objaví nová ikonka terminálu so zámkom.

Ak na ňu klikneme pravým tlačidlom myši, zobrazí sa menu. Dáme "Connect" na pripojenie do VPN. Pri pripájaní dostaneme výzvu na zadanie mena a hesla. Prihlasovacím menom je univerzitný login. Ako heslo použijeme prístupový kód, ktorý zistíme na stránke CDO. Úspešné pripojenie je signalizované zelenou farbou ikony. Ak potrebujeme ukončiť pripojenie cez VPN, opäť klikneme pravým tlačidlom myši na ikonu a dáme "Disconnect".