Proxy

Na Univerzite Komenského sú k dispozícii dva proxy servery - proxy.rec.uniba.sk a proxy.uniba.sk. V prípade, že chcete využiť ich služby, je potrebné nastaviť internetový prehliadač, ktorý používate. 

Nastavenie proxy v Google Chrome

  1. Klikneme na tlačidlo "Prispôsobiť a ovládať prehliadač Google Chrome" (tri horizontálne čiarky).

 

 

2. Klikneme na "Rozšírené nastavenia" v spodnej časti okna a následne na tlačidlo "Zmeniť nastavenia proxy...". V novom okne klikneme na tlačidlo "Nastavenie siete LAN".

3. V novom okne označíme možnosť "Automaticky zistiť nastavenie" a "Použiť automatický konfiguračný skript" a do poľa "Adresa" napíšeme: http://www.uniba.sk/proxy.pac.

Alebo môžeme využiť manuálne nastavenia nasledovne: označíme možnosť "Použiť server proxy pre sieť LAN", napíšeme adresu proxy.uniba.sk a port 3128. Klikneme na "OK".  

Proxy server proxy.uniba.sk je možné využívať aj z počítačových sietí mimo univerzity (napr. z domu). V takomto prípade je však vyžadovaná autentifikácia používateľa prístupovým kódom L0 (také isté heslo ako do siete EDUROAM). Toto je výhodné pri prístupe k externým informačným zdrojom univerzity.

V prípade problémov s použitím proxy serverov sa obráťte na CePIT - Hotline UK.