Terminály

Elektronická aktivácia/validácia univerzitných preukazov sa realizuje priložením študentskej karty na snímaciu plochu univerzitného terminálu (uvedený postup sa mierne líši v zobrazovaných hláseniach na displeji terminálov LF a PRIF):

 1. pridržte preukaz niekoľko sekúnd a čakajte, kým terminál načíta údaje z čipu - "Držte kartu priloženú, spracovávajú sa údaje"
 2. na displeji terminálu sa zobrazí niekoľko políčok s ikonami znázorňujúcimi časti čipu pre jednotlivé aplikácie. Po priložení novovydaného preukazu sa najprv zobrazí zelené hlásenie "Dáta na karte boli úspešne aktualizované". Na váš preukaz sa zapísali aktuálne informácie z databázy a boli aktivované dopravné aplikácie. Pri všetkých ikonkách by ste mali vidieť zelený symbol ("fajočka"), t.zn. že validácia prebehla správne a ako denný študent do 26 rokov máte nárok na uplatnenie zliav na cestovnom.
 3. dotykom priamo na displeji rozkliknete vybranú časť pre zobrazenie detailov, napr. dátumu platnosti karty pre danú dopravnú aplikáciu, v prípade zobrazenia symbolu červeného krížika alebo oranžovej fajočky detail o príčine/chybové hlásenie.
 4. Po úspešnej validácii/aktivácii preukazu môžete začať svoj preukaz používať v externých aplikáciách (zakúpenie predplatného časového lístka na MHD, cestovanie vlakom, nabíjanie kreditu elektronickej peňaženky...)

Viac o aktivácii na termináli (kedysi aj s obrázkami) nájdete na:

https://www.preukazstudenta.sk/vs

http://www.transcard.sk/nova-siet-verejnych-uniterminalov/ 

V prípade, že sa vám nepodarilo váš preukaz úspešne validovať v niektorej fáze, zapamätajte si znenie chybového hlásenia, prípadne všetky zobrazené odlišnosti. Prípadne volajte na CePIT - Hotline UK 02/9010 4444 alebo navštívte servisné pracovisko.

 

Univerzitné terminály na UK

V Bratislave:

 • internát Mlyny v Mlynskej doline – 1x pri vstupe na internát vo výškovej budove oproti výťahom, 1x pri bráne AD blok A, 1x pri bráne AD blok R
 • Prírodovedecká fakulta – vo vstupnej hale
 • Farmaceutická fakulta/Fakulta managementu – Odbojárov 10, pri hlavnom vchode
 • Rektorát/Právnická/Filozofická fakulta – historická budova (vstup od križovatky, Šafárikovo nám. 6), vstupná hala - naľavo, vedľa vrátnice smerom do jedálne
 • Lekárska fakulta – Sasinkova 4, vstupná hala
 • Fakulta sociálnych a ekonomických vied - Mlynské luhy č. 4, vstupná hala

v Martine:

 • Jesseniova lekárska fakulta - Malá Hora 4A, prízemie dekanátu

 

Všetky terminály Univerzity Komenského sú univerzálne použiteľné študentmi všetkých našich fakúlt.

 

Hlásenie výpadkov terminálov - volajte na CePIT - Hotline UK 02/90 10 4444.