SUP

Servisné pracovisko služby Univerzitný preukaz pre študentov a zamestnancov UK

Systém Automatickej Identifikácie Osôb (riešenie reklamácií nefunkčných preukazov)

Číslo miestnosti 13 SB
(historická budova, prízemie vpravo)

Šafárikovo nám. 6

818 06 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok:   13:00 – 15:00
Utorok: 10:00 – 12:00  
Streda: 10:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Štvrtok:   13:00 – 15:00
Piatok: 10:00 – 12:00  

Prosíme študentov i zamestnancov, aby prichádzali iba v čase úradných hodín. Medzi 12-13 hod. stránky nevybavujeme. Ďakujeme za pochopenie.

Podateľňa RUK

Podávať svoje podnety/žiadosti ohľadom univerzitných preukazov je v nevyhnutných prípadoch možné aj prostredníctvom Podateľne Rektorátu UK v čase otváracích hodín, resp. vhodením obálky adresovanej na Správcu SUP do schránky vedľa.

Podateľňa Rektorátu Univerzity Komenského

Číslo miestnosti 1 SB

(historická budova, prízemie vľavo, vedľa výťahu)

Šafárikovo nám. 6

818 06 Bratislava

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok08:00-11:0011:30-15:00

Pokladňa RUK

Predaj prolongačných ITIC známok na UK je od 1.9.2019 zrušený.* 

*Zakúpenie prolongačnej známky na preukaz s vizuálom ITIC s aktuálnou platnosťou 12/2021 je možné už iba cez tento e-shop.