ITIC

ITIC - medzinárodný preukaz učiteľa UK
ITIC - medzinárodný preukaz učiteľa UK s licenciou v čiarovom kóde
ITIC - medzinárodný preukaz učiteľa UK s prvou platnosťou vytlačenou na prednej strane
ITIC - zadná strana bez predtlačenej prvej platnosti
ITIC - predná strana najnovšieho vizuálu
ITIC - zadná strana najnovšieho vizuálu

1. Čo je preukaz ITIC?

Medzinárodný učiteľský identifikačný preukaz ITIC je jediným celosvetovo uznávaným dokladom preukazujúcim štatút učiteľa. Neustálym rozvojom medzinárodného preukazu učiteľa ITIC a trhového trendu vydávať multifunkčné karty je od roku 2002 preukaz ITIC vydávaný ako multifunkčný preukaz s čipom na slovenských vysokých školách a univerzitách, ktoré v rámci tohto zaujímavého projektu participujú.

2. Kto má naň nárok?

Preukaz ITIC je možné vystaviť/prolonogovať iba pedagógom:
A) v hlavnom pracovnom pomere s VŠ s minimálnym pracovným časom 18 hodín týždenne
alebo
B) na dôchodku alebo na materskej dovolenke, v týchto prípadoch môže byť počet hodín výučby menší

Uvádzame aj definíciu pedagóga/vysokoškolského učiteľa podľa zákona o vysokých školách 131/2012 § 75. Pre jednoznačnejší výklad, kto má nárok na preukaz ITIC.

Vysokoškolskí učitelia

  • Vysokoškolskí učitelia pôsobia vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, docent, odborný asistent, asistent a lektor.
  • Vysokoškolskí učitelia univerzitných vysokých škôl (§ 2 ods. 14 a § 111 ods. 1) okrem lektorov (odseky 4, 5, 8 a 9) sa aktívne zúčastňujú na výskumných, vývojových, liečebno-preventívnych alebo umeleckých činnostiach zameraných na získanie nových poznatkov, vývojových produktov alebo umeleckých diel, alebo umeleckých výkonov. U vysokoškolských učiteľov odborných vysokých škôl pôsobiacich vo funkciách docent, odborný asistent a asistent možno nahradiť aktívnu účasť na výskumných, vývojových alebo umeleckých činnostiach zameraných na získanie nových poznatkov, vývojových produktov alebo umeleckých diel sledovaním aktuálneho stavu vedy, techniky a umenia, ktoré zabezpečí, že vzdelávacia činnosť sa bude realizovať na úrovni najnovších poznatkov.

 

3. Vizuál preukazu ITIC a info o jeho platnosti (čo si musí pedagóg skontrolovať, aby vedel, že má preukaz platný)

Pre učiteľov, ktorí svoj Univerzitný preukaz ITIC dostali v minulých akademických rokoch a aj tento rok chcú využívať výhody a zľavy, ktoré im členstvo ITIC poskytovalo, je tu možnosť zakúpiť si Prolongačnú známku ITIC, ktorá predĺži platnosť Univerzitného preukazu a zároveň členstva ITIC aktuálne až do 31.12.2021. Známky s novou platnosťou sú vždy k dispozícii pre zakúpenie od septembra nového Akademického roka.

Skontrolujte si platnosť svojho ITIC preukazu

4. Kde si môžete preukaz ITIC prolongovať ?

UPOZORNENIE: 
Predaj prolongačných známok na UK bol 31.8.2019 ukončený.

Od 1.9.2019 viac nie je možné zakúpiť na UK prolongačnú známku na ITIC.

V prípade, že si potrebujete prolongovať preukaz ITIC, môžete si známku s platnosťou 12/2021 zakúpiť v tomto e-shope. Elektronická platnosť Vášho ITIC-u bude predĺžená po úhrade poplatku a prolongačnú známku Vám prinesie o pár dní kuriér.

Známku si môžete zakúpiť aj osobne v pobočke CKM 2000 TRAVEL na Vysokej 27 v Bratislave. 

Na nákup ITIC známky potrebujete predložiť svoj ITIC preukaz, uhradiť v hotovosti ročné členské vo výške 10 € a podpísať Prihlášku za člena.

Prolongačnú známku na Váš preukaz ITIC Vám môže v zastúpení osobne kúpiť aj kolega či rodinný príslušník za týchto podmienok:

  • odovzdá Vami vyplnené a podpísané Splnomocnenie a (v prípade potreby) potvrdí svoju totožnosť predložením svojho OP
  • predloží Váš preukaz ITIC k nalepeniu prolongačnej známky
  • uhradí v hotovosti poplatok za prolongáciu vo výške 10 €
  • podpíše za Vás Prihlášku za člena

Tu si môžete stiahnuť a vytlačiť Splnomocnenie, ktoré Vami splnomocnená osoba prinesie k zakúpeniu prolongačnej známky na preukaz ITIC.

Môžete si prečítať aj znenie obsahu Prihlášky za člena - Evidenčný list, ktorú podpisujete pri zakúpení známky.

 

5. Zľavy na ITIC preukaz

Ak si preukaz obnovíte už na začiatku školského roka (alebo si objednáte nový preukaz ITIC) získate navyše extra 60 zľavových kupónov, avšak s obmedzenou platnosťou. Tieto kupóny platia len do 17.11.2020. Vybavte si preukaz ITIC čo najskôr a ušetrite čo najviac.

Kompletný zoznam zliav máte k dispozícii TU

 

6. Ďalšie informácie o preukaze ITIC

www.itic.sk

 

7. Cena preukazu ITIC na UK

Cena licencie/prolongácie jej platnosti je 10€ + v prípade nového preukazu sa platí aj za nosič (plast) - spolu 16,50€. Cena za duplikát preukazu ITIC je 16,50€, z dôvodu vydávania vždy aktuálne platnej licencie, aj v prípade, že ste si jej platnosť v predchádzajúcom období neprolongovali.
V prípade záujmu o nový preukaz/duplikát preukazu ITIC sa ohľadom postupu informujte u pracovníkov Personálneho oddelenia Vašej fakulty.

V AR 2020/2021 dochádza k postupnému ukončeniu vydávania preukazov ITIC na UK. Všetky doteraz vydané čipové preukazy s vizuálom ITIC zostanú naďalej použiteľné pre prolongovanie i využívanie komerčných zliav, avšak v elektronických systémoch UK dôjde k deaktivácii ich čipu.