ITIC

ITIC - medzinárodný preukaz učiteľa UK
ITIC - medzinárodný preukaz učiteľa UK s licenciou v čiarovom kóde
ITIC - medzinárodný preukaz učiteľa UK s prvou platnosťou vytlačenou na prednej strane
ITIC - zadná strana najnovšieho vizuálu

1. Čo je preukaz ITIC?

Medzinárodný učiteľský identifikačný preukaz ITIC je jediným celosvetovo uznávaným dokladom preukazujúcim štatút učiteľa. Neustálym rozvojom medzinárodného preukazu učiteľa ITIC a trhového trendu vydávať multifunkčné karty je od roku 2002 preukaz ITIC vydávaný ako multifunkčný preukaz s čipom na slovenských vysokých školách a univerzitách, ktoré v rámci tohto zaujímavého projektu participujú.

2. Kto má naň nárok?

Preukaz ITIC je možné vystaviť/prolonogovať iba pedagógom:
A) v hlavnom pracovnom pomere s VŠ s minimálnym pracovným časom 18 hodín týždenne
alebo
B) na dôchodku alebo na materskej dovolenke, v týchto prípadoch môže byť počet hodín výučby menší

Uvádzame aj definíciu pedagóga/vysokoškolského učiteľa podľa zákona o vysokých školách 131/2012 § 75. Pre jednoznačnejší výklad, kto má nárok na preukaz ITIC.

Vysokoškolskí učitelia

  • Vysokoškolskí učitelia pôsobia vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, docent, odborný asistent, asistent a lektor.
  • Vysokoškolskí učitelia univerzitných vysokých škôl (§ 2 ods. 14 a § 111 ods. 1) okrem lektorov (odseky 4, 5, 8 a 9) sa aktívne zúčastňujú na výskumných, vývojových, liečebno-preventívnych alebo umeleckých činnostiach zameraných na získanie nových poznatkov, vývojových produktov alebo umeleckých diel, alebo umeleckých výkonov. U vysokoškolských učiteľov odborných vysokých škôl pôsobiacich vo funkciách docent, odborný asistent a asistent možno nahradiť aktívnu účasť na výskumných, vývojových alebo umeleckých činnostiach zameraných na získanie nových poznatkov, vývojových produktov alebo umeleckých diel sledovaním aktuálneho stavu vedy, techniky a umenia, ktoré zabezpečí, že vzdelávacia činnosť sa bude realizovať na úrovni najnovších poznatkov.

 

3. Vizuál preukazu ITIC a info o jeho platnosti (čo si musí pedagóg skontrolovať, aby vedel, že má preukaz platný)

Pre učiteľov, ktorí svoj Univerzitný preukaz ITIC dostali v minulých akademických rokoch a aj tento rok chcú využívať výhody a zľavy, ktoré im členstvo ITIC poskytovalo, je tu možnosť zakúpiť si Prolongačnú známku ITIC, ktorá predĺži platnosť Univerzitného preukazu a zároveň členstva ITIC aktuálne až do 31.12.2019. Známky s novou platnosťou sú vždy k dispozícii pre zakúpenie od septembra nového Akademického roka.

Skontrolujte si platnosť svojho ITIC preukazu

4. Kde si môžete preukaz ITIC prolongovať na UK BA?

Servisné pracovisko služby Univerzitný preukaz 

Šafárikovo nám. 6, prízemie historickej budovy (vedľa pravého schodiska k Aule)

Otváracie hodiny pre pedagogickú verejnosť:

Pon – Pia:  09:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00

V decembri 2018 máte možnosť zakúpiť prolongačnú známku 12/2019
na rektoráte UK len do utorka 18.12.2018 do 11:00 hod.* 
V novom roku 2019 predaj pokračuje od stredy 2.1.2019.

Na nákup ITIC známky potrebujete predložiť svoj ITIC preukaz, uhradiť v hotovosti ročné členské vo výške 10 € a podpísať Prihlášku za člena.

Nedá sa Vám prísť osobne si prolongovať svoj ITIC preukaz?

Prolongačnú známku na Váš preukaz ITIC Vám môže v zastúpení osobne kúpiť aj kolega či rodinný príslušník za týchto podmienok:

  • odovzdá Vami vyplnené a podpísané Splnomocnenie a (v prípade potreby) potvrdí svoju totožnosť predložením svojho OP
  • predloží Váš preukaz ITIC k nalepeniu prolongačnej známky
  • uhradí v hotovosti poplatok za prolongáciu vo výške 10 €
  • podpíše za Vás Prihlášku za člena

Tu si môžete stiahnuť a vytlačiť Splnomocnenie, ktoré Vami splnomocnená osoba prinesie k zakúpeniu prolongačnej známky na preukaz ITIC.

Môžete si prečítať aj znenie obsahu Prihlášky za člena - Evidenčný list, ktorú podpisujete pri zakúpení známky.


E-mail: maria.vysnovskarec.uniba.sk

Telefónne číslo: 02/592 44 470

 

*V prípade, že si potrebujete prolongovať preukaz ITIC do 31.12.2018, môžete si známku s platnosťou 12/2019 zakúpiť aj v tomto e-shope. Elektronická platnosť Vášho ITIC-u bude predĺžená po úhrade poplatku a prolongačnú známku dostanete o pár dní poštou.

 

5. Zľavy na ITIC preukaz

kompletný zoznam zliav máte k dispozícii TU

 

6. Ďalšie informácie o preukaze ITIC

www.itic.sk

 

7. Cena preukazu ITIC na UK

Cena licencie/prolongácie jej platnosti je 10€ + v prípade nového preukazu sa platí aj za nosič (plast) - spolu 16,50€. Cena za duplikát preukazu ITIC je 16,50€, z dôvodu vydávania vždy aktuálne platnej licencie, aj v prípade, že ste si jej platnosť v predchádzajúcom období neprolongovali.
V prípade záujmu o nový preukaz/duplikát preukazu ITIC sa ohľadom postupu informujte u pracovníkov Personálneho oddelenia Vašej fakulty.