ISIC


Od akademického roka 2021/2022 dochádza k zmene pri uplatnení zľavy na dopravu na Vašom študentskom preukaze. 

Uplatnenie zľavy na dopravu na študentskom preukaze


ISIC - medzinárodný preukaz denného študenta/doktoranda UK
ISIC medzinárodný preukaz denného študenta/doktoranda UK s licenciou v čiarovom kóde
ISIC - medzinárodný preukaz denného študenta/doktoranda UK s prvou platnosťou vytlačenou na prednej strane
ISIC - zadná strana bez predtlačenej prvej platnosti
ISIC - predná strana najnovšieho vizuálu od AR 2019/2020
ISIC - zadná strana najnovšieho vizuálu

 

1. Univerzitný preukaz študenta ISIC je: 

  • preukaz študenta - slúži na identifikáciu študenta príslušnej univerzity.
  • medzinárodný preukaz študenta ISIC - jediný celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia. Umožňuje využívať sieť výhod a študentských zliav doma i v zahraničí.
  • má v sebe bezkontaktný čip - umožňuje využitie na ďalšie funkcie podľa potreby a možností jednotlivej univerzity. Najčastejšie využívanými aplikáciami sú napríklad vstup do budovy, do knižníc, aplikácia stravovacích systémov, aplikácia v mestskej hromadnej doprave a pod.

2. Kto má naň nárok:

Preukaz ISIC je možné vystaviť iba študentovi nad 12 rokov, ktorý je v deň podania žiadosti: 
1. študentom denného štúdia na vysokej škole, oficiálne uznávanej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.
2. študentom denného štúdia na strednej alebo vysokej škole v zahraničí. 

3. Platnosť preukazu:

Pre študentov, ktorí svoj Univerzitný preukaz študenta ISIC dostali v minulých akademických rokoch a aj tento rok chcú využívať ISIC výhody a zľavy, je tu možnosť zakúpiť si pri zápise do ďalšieho roka denného štúdia prolongačnú známku ISIC, ktorá predĺži platnosť univerzitného preukazu a zároveň predĺži členstvo ISIC až do 30.9. nasledujúceho kalendárneho roka. Podmienkou je byť riadne zapísaným denným študentom v aktuálnom Akademickom roku.

Skontrolujte si platnosť svojho ISIC preukazu

Po nalepení známky si nezabudnite aktivovať svoj preukaz na univerzitnom termináli VŠ/UNI. Zakúpením známky a aktiváciou preukazu získate:
- licenciu ISIC
- univerzitné funkcionality (vstup do budov, učební, stravovací systém ...)
- externé funkcionality (doprava, ticketportal, faxcopy, knižnice ...)

Viac informácií o funkcionalitách bezkontaktného čipu v preukaze nájdete na stránke preukazstudenta.sk.

 

4. Zľavy na ISIC:

kompletný zoznam zliav máte k dispozícii TU

 

5. Všetky informácie o produkte ISIC:

nájdete aj na stránkach www.isic.sk

 

6. Cena preukazu ISIC:

  • členský poplatok za licenciu ISIC je 10 € a tvorí len časť ceny univerzitného preukazu. Konečnú cenu si každá univerzita určuje individuálne v rozpätí 15 - 20 €, pričom táto cena zahŕňa výrobu preukazu s bezkontaktným čipom, tlač, personalizáciu a pod.
  • pre študentov UK, ktorí si prolongujú svoj preukaz ISIC pri zápise do ďalšieho ročníka, je cena za prolongačnú známku 10 € + 3 € poplatok za režijné náklady. Cena nového platného preukazu je 20 €, cena duplikátu platného preukazu je 7€, a tento poplatok sa uhrádza podľa inštrukcií jednotlivých Študijných oddelení.