Cenník služieb

Nový cenník platný pre AR 2019/2020

služba cena v EUR
nový preukaz študenta v dennej forme štúdia s licenciou ISIC 20,00 €
nový preukaz študenta v dennej forme štúdia bez licencie ISIC 10,00 €
nový preukaz študenta v externej forme štúdia 10,00 €
duplikát platného preukazu študenta 7,00 €
obnovenie platnosti preukazu a nalepenie validačnej známky  
• študenti v dennej forme štúdia s licenciou ISIC 13,00 €
• študenti v dennej forme štúdia bez licencie ISIC 3,00 €
• študenti v externej forme štúdia 3,00 €
preukaz učiteľa s licenciou ITIC 16,50 €
preukaz zamestnanca UK 9,00 €

Spôsob úhrady poplatkov

Informácie o spôsobe úhrady poplatkov spojených so službami SUP si žiadajte na príslušnom študijnom/personálnom oddelení fakulty.