Cenník služieb

Nový cenník platný pre AR 2020/2021

služba cena v EUR
nový preukaz študenta v dennej forme štúdia s licenciou ISIC* 20,00 €
nový preukaz študenta v dennej forme štúdia bez licencie ISIC 10,00 €
nový preukaz študenta v externej forme štúdia 10,00 €
duplikát platného preukazu študenta** 7,00 €
obnovenie platnosti preukazu a nalepenie validačnej známky  
• študenti v dennej forme štúdia s licenciou ISIC 13,00 €
• študenti v dennej forme štúdia bez licencie ISIC 3,00 €
• študenti v externej forme štúdia 3,00 €
preukaz učiteľa s licenciou ITIC (starý režim) 16,50 €
preukaz zamestnanca UK (starý režim) 9,00 €
preukaz zamestnanca UK (nový režim) 0,00 €
duplikát preukazu zamestnanca UK s novým vizuálom 6,00 €

*Licencia ISIC - prideľuje sa iba na preukaz s medzinárodným vizuálom ISIC, študent má prístupné aj komerčné zľavy. Číslo licencie sa prenáša v prípade duplikátu preukazu.

**Duplikát platného preukazu študenta - vydáva sa ako preukaz rovnakého typu v prípade straty, odcudzenia, mechanického poškodenia pôvodného preukazu, ktorý bol už pre daný AR platný (nový-prvý alebo prolongovaný známkou). Každý preukaz má jedinečné číslo čipu (SNR), ktoré je neprenosné.

Spôsob úhrady poplatkov

Informácie o spôsobe úhrady poplatkov spojených so službami SUP si žiadajte na príslušnom študijnom/personálnom oddelení fakulty.