Cenník služieb

Aktuálny cenník SUP sa riadi cenami schválenými vedením UK.

Aktuálny cenník

určené pre služba cena v EUR
študent dennej formy štúdia vydanie preukazu a duplikátu preukazu denného študenta s licenciou ISIC 16,50 €
  validácia ISIC 10,00 €
študent externej formy štúdia vydanie preukazu a duplikátu preukazu externého študenta   9,00 €
  validácia EXTERNISTA    0,50 €
učiteľ vydanie preukazu a duplikátu preukazu učiteľa s licenciou ITIC 16,50 €
  validácia ITIC 10,00 €
zamestnanec vydanie preukazu a duplikátu preukazu zamestnanca   9,00 €
používateľ služieb UK vydanie preukazu používateľa 16,50 €


Spôsob úhrady poplatkov

Informácie o spôsobe úhrady poplatkov spojených so službami SUP si žiadajte na príslušnom študijnom/personálnom oddelení fakulty.