Nastavenie emailových klientov a mobilných emailových aplikácii

Ako to funguje a bezpečnosť

Na prihlásenie k službe Office365 používame sieť Shibboleth a Univerzitný login a heslo. Jedná sa o bezpečný spôsob prihlasovania, keď heslo nikdy neopustí servery Univerzity a nikdy neprechádza cez cudzie servery (v tomto prípade servery Microsoftu). Preto heslo ani nie je v žiadnej podobe uložené na serveroch MS.

Tento systém dobre funguje pre webové prehliadače, emailových klientov Outlook 2016 a novších a tiež cez mobilné Outlook aplikácie, ale čo keď niekto potrebuje pristupovať k emailovým službám cez klientov, ktoré Shibboleth nepodporujú ?

Mohlo by sa zdať, že celé používanie systému Shibboleth, keď server nepozná heslo používateľa, stratilo zmysel. Našťastie nie. Pre toto overenie sa používa iné heslo - ECP kód. ECP kód je určený práve pre ne-Shibboleth prihlasovanie sa k službám, jeho znalosť nenahrádza hlavné heslo a teda neumožní prihlásiť sa k web službám (napr. AIS) ani k počítačom v učebni. Ďalšou výhodou ECP kódu je, že na rozdiel od Univerzitného hesla nie je vyžadovaná jeho pravidelná zmena, takže po prvom nastavení klienta (či už thunderbirda, outlooku alebo Gmailu) sa nestane, že by po zmene hesla každých pár mesiacov prestal fungovať prístup k pošte. Samozrejme, ak je to potrebné, aj ECP kód je možné zmeniť.

Aké je prihlasovacie meno?

Emailový systém identifikuje používateľá podľa kompletnej e-mailovej adresy, teda prihlasovacie meno musí byť v tvare: UniverzitnyLogin@uniba.sk

Aké heslo treba použiť? 

Pri klientoch podporujúcich Shibboleth

Platí pre klientoch Outlook 2016 a novších a emailových aplikáciách Outlook pre mobilné zariadenia.

  • je potrebné zadať emailovú adresu tvare: UniverzitnyLogin@uniba.sk
  • potom vás klient presmeruje na univerzitné prihlasovanie Shibboleth
  • tu je potrebné zadať univerzitný login a heslo podobne ako pri prihlasovaní do webového rozhrania

Pri klientoch nepodporujúcich Shibboleth

Pri klientoch nepodporujúcich Shibboleth ako napr. Outlook 2013 a starších, treba použiť tzv. ECP kód, ktorý sa dá zistiť pomocou rozhrania na zistenie a zmenu ECP.

Nastavenie klientov Outlook 2016 a novších (MS Exchange)

Outlook 2016 a jeho novšie verzie plne podporujú prihlasovanie cez Shibboleth. Pri prihlásení postupujeme:

  • spustíme aplikáciu Outlook
  • ak ide o prvé spustenie aplikácia vyžiada nastavenie emailového konta
  • ak už máme nastavené iné emailové konto aplikácia sa spustí, potom klikneme na "Súbor" a následne na "Pridať konto"
  • zadáme emailovú adresu UniverzitnyLogin@uniba.sk následne nás aplikácia presmeruje na Shibboleth prihlasovanie a zadáme prihlasovacie údaje univerzitný login a heslo

Nastavenie klientov cez IMAP/SMTP/POP

POP3 setting
Server name: outlook.office365.com
Port: 995
Encryption method: SSL

IMAP setting
Server name: outlook.office365.com
Port: 993
Encryption method: SSL

SMTP setting
Server name: smtp.office365.com
Port: 587
Encryption method: TLS

Na prihlasovanie cez tieto protokoly je vždy potrebné použiť ECP kód.

Nastavenia  sú dostupné aj cez Office 365:

po prihlásení kliknite vpravo hore na "Možnosti -> Zobraziť všetky možnosti..."
vyberte "Konto -> Moje konto"
kliknite na "Nastavenia prístupu pre protokoly POP, IMAP a SMTP..."
Pokiaľ nemáte v pravom hornom rohu "Možnosti -> Zobraziť všetky možnosti...", nemáte kompatibilný prehliadač, alebo ste prepnutý do módu pre zrakovo postihnutých.