Podpora na fakultách

V zozname nižšie nájdete dobrovoľníkov, ktorí na jednotlivých fakultách a súčastiach poskytujú didaktickú a technickú podporu pre nástroje dištančného vzdelávania.