Návod na použitie

Prihlásenie sa do systému.

Na stránke https://moja.uniba.sk si zvoľte sekciu E-peňaženka.

Do systému E-peňaženka sa prihlasujete svojim univerzitným prihlasovacím menom a heslom (rovnaké prihlasovacie údaje sú do systému AIS). Ak Vaše heslo neviete, kliknite na "Zmena/zistenie hesla" v pravom paneli na stránke https://moja.uniba.sk prípadne kontaktujte správcu hesiel Vašej fakulty.

Po prihlásení sa Vám otvorí uvítacie prostredie systému E-peňaženka, kde sú údaje o klientovi. 

Operácie

Táto stránka poskytuje detailný prehľad všetkých operácii na konte. Jednotlivé služby (ubytovanie, pranie bielizne, alebo obed) sú pohľadávky, ktoré sú hradené z tohto konta. Konto je možné dobíjať rôznymi spôsobmi (hotovostne, prevodom na účet). 

Operácie na konte je možné vybrať podľa rozsahu dátumu. 

Karty klienta

Sekcia Karty klienta poskytuje informácie o Vašej karte (ISIC, zamestnanecká karta). Typ karty, číslo karty, kedy karta bola vydaná, jej platnosť od – do. 

Informácie o ubytovaní 

V tejto záložke sa nachádzajú informácie o vašom ubytovaní. 

Prehľad ubytovania. 

Táto stránka poskytuje základný prehľad vašich ubytovacích zmlúv. 

Ukončenie práce a odhlásenie sa zo systému.

Ak ste ukončili prácu so systémom E-peňaženka je vždy nevyhnutné sa odhlásiť kliknutím na tlačidlo Odhlásiť

CePIT - Hotline UK

V prípade problémov, alebo nejasností, môžete kontaktovať aj telefonickú podporu služby Epeňaženka v rámci CePITu - Hotline UK (Centrum Podpory IT na UK) na telefónnom čísle 02/59244 944, ktorá je k dispozícii počas pracovných dní v čase od 07:00 do 20:00 a cez víkend v čase od 9:00 do 12:00.