Návod na podpis zmluvy

Vo vašom web prehliadači (internet Explorer, mozilla, opera . . .) zadajte www.moja.uniba.sk.

Kliknite na E-peňaženka.

Kliknite na Prihlásiť. 

Napíšte svoje prihlasovacie meno a heslo, ktoré používate aj do AIS2.

Kliknite na Prehľad ubytovania.

Kliknite na Zmluva.

Kliknite na Zmluva.

Kliknite na text „Zoznámil(a) som sa s textom prílohy zmluvy“.

Kliknite na text „Zoznámil(a) som sa s textom prílohy zmluvy“ (súhlas s zhromažďovaním osobných údajov). 

Kliknite na text „Zoznámil(a) som sa s textom prílohy zmluvy“ (oboznámenie sa s textom školenia ubytovaných o ochrane pred požiarmi a bezpečnosti a ochrane zdravia).

Kliknite na text „Podpísať zmluvu“.

Zobrazí sa text zmluvy a ďalšie informácie. 

Nezabudnite vytlačiť poslednú stranu ubytovacej zmluvy.