Viac o sieti Eduroam

Eduroam (EDUcation ROAMing) je infraštruktúra, ktorá umožňuje bezplatné pripojenie používateľov v rámci počítačových sietí participujúcich inštitúcií pri využití rovnakých prístupových údajov ako v domácej inštitúcii.

Mobilita a roaming v rámci projektu Eduroam sú založené na tom, že prístupové informácie (meno a heslo) od používateľa sú cez autentifikačnú a autorizačnú infraštruktúru odoslané organizácii, v ktorej má používateľ svoj účet. Tam sa na základe informácií o používateľovi rozhodne, či mu bude umožnený prístup do siete. Vďaka tomu je možné identifikovať každý prístup do siete, resp. identifikovať a overiť používateľa, ktorý sa snaží pripojiť k sieti.

Logy o použití infraštruktúry Eduroam sú v súlade s požiadavkami projektu ukladané na 6 mesiacov. Pre prístup k webovým stránkam (protokol HTTP) je využívaný transparentný proxy server.

Univerzita Komenského bola do tejto infraštruktúry zapojená dňa 1.12.2008. Univerzitným používateľom to okrem možnosti pripojiť sa v participujúcich externých inštitúciách prinesie aj sprístupnenie širšieho rozsahu internetových služieb v porovnaní s predchádzajúcou WiFi sieťou.

Eduroam na Univerzite Komenského je implementovaný v súlade s roamingovou politikou definovanou Sanetom, vid. https://www.safeid.sk/doku.php?id=policy.

 

Pripojenie univerzitného používateľa do Eduroam siete externej inštitúcie

Každý študent a zamestnanec Univerzity Komenského je oprávnený bezplatne využiť pripojenie Eduroam-u v externých inštitúciách, ktoré participujú na projekte. Ich zoznam je možné nájsť na stránke projektu. Pred použitím siete je nevyhnutné preštudovať pravidlá použitia v konkrétnej inštitúcii, ako aj manuály na nastavenie sieťových pripojení - spravidla sú iné ako na UK. Pri prihlásení sa využívajú prístupové údaje získané na univerzitnej stránke CDO. Rozdiel je len v tom, že k prihlasovaciemu menu treba pripojiť aj doménu uniba.sk:

  • používateľské meno: mrkvicka111(at)uniba.sk
  • prístupový kód (heslo): 123456

Tento formát mena možno (voliteľne) použiť aj pri prihlasovaní sa do siete Eduroam na UK.

Univerzita Komenského neposkytuje používateľskú podporu pre prístup do siete Eduroamu na externých inštitúciách. V prípade potreby sa obráťte na lokálnu používateľskú podporu.