Správcovia AIS2

Prehľad kontaktných údajov

Správcovia služby AIS:  Peter Jurášek (technické zabezpečenie), Ľubica Janáčková (obsahová stránka)

Akademická zodpovednosť za implementáciu a prevádzku AIS:  prorektor pre študijné veci

Fakultní správcovia AIS:

 • LF - Magdaléna Horváthová
 • PraF - Ondrej Blažo, Helga Kovačičová
  <output>Helga Kovačičová</output>
  <output>Helga Kovačičov</output>
 • FiF -  Matúš Hajdúch, Daniel Madarás
 • PriF - Barbara Rybárová 
 • PdF - Miloslava Makovínyiová 
 • FaF - Martin Jamroškovič
 • FTVŠ - Ľudmila Blatná
 • JLF - Katarína Nezdobová, Eva Tišliarová, Eva Štermenská
 • FMFI - Jana Slávková
 • RKCMBF - Jana Hajnovičová
 • EBF - Vlastislav Svoboda 
 • FM - Martin Jamroškovič
 • FSEV - Patrícia Slovačeková
 • CDV - nie je

Vaše otázky smerujte prosím prednostne na Centrum podpory informačných technológií (CePIT) telefonicky: 02 / 9010 4444, alebo na študijné oddelenie Vašej fakulty. Kontakty využívajte podľa schémy podpory AIS.