Kontakt

Centrum informačných technológií Univerzity Komenského
Šafárikovo nam. 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Výpadky, problémy a otázky na IT služby
tel: +421 2 9010 4444
e-mail: cepituniba.sk
web: uniba.sk/cepit
pracovná doba: pondelok až piatok: od 8:00 do 20:00
soboty a nedele: od 9:00 do 12:00

Sekretariát CIT
Tel: +421 2 9010 9102
č.dv: 13-15 SB (prízemie, vedľa schodiska)
e-mail: citrec.uniba.sk 

Zamestnanci priamo podliehajúci riaditeľovi

Ing. Pavel Beňo, Ph.D.

Centrum informačných technológií,
riaditeľ IT
+421 2 9010 9965

Mgr. Ľubica Ďurneková

Centrum informačných technológií,
analytička v IT
+421 2 9010 9988
02/602 95
90109988
F2 - 174

Ing. Jana Jansová

Centrum informačných technológií,
sekretariát
+421 2 9010 9102
02/592 44 102
SB 14, Rektorát UK

Ing. Milan Tichý

Centrum informačných technológií,
projektový manažér
+421 2 9010 9919
02/592 44 919
02/602 95
90109919
F2 - 170

Ing. Peter Židovský

Centrum informačných technológií,
manažér informačnej bezpečnosti, sieťový inžienir
+421 2 9010 9924
02/592 44 924
02/602 143
02/602 95
90109924
10 9924
F1 - 138
FMFI F2-169

Centrum podpory informačných technológií (Call centrum IT)

Mgr. Ján Račko

Centrum informačných technológií, Centrum podpory informačných technológií,
vedúci referátu
+421 2 9010 9910
FMFI - F1 - 140

Referát infraštruktúry IKT

RNDr. Tomáš Fazekaš, PhD.

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
Koordinátor infraštruktúry
+421 2 9010 9955
02/501 17 283
FMFI F2-172

Mgr. Milan Babušík

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
špecialista virtualizácie

Peter Galamboši

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
sieťový špecialista
+421 2 9010 9948
02/602 95
90109948
Centrum inf. technológii, Rektorát
F1 - 138

RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
špecialista sieťovej bezpečnosti
+421 2 9010 9922

RNDr. Daniel Kráľ

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
Linux administrátor
+421 2 9010 9949
02/592 44 949
02/602 95
90109949
10 9949
F2 - 172
FMFI F2-172

Ing. Filip Kusy

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
sieťový inžinier
+421 2 9010 9989
02/602 95
0910 633 198
90109989
F2 - 138

Dominik Múčka

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
technik IT prevádzky
+421 2 9010 9918

Ing. Marek Vavrica

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
HW špecialista
02/602 107
02/602 95
0908617785
F2 - 172
facebook.com/marek.vavrica

Mgr. Matej Zagiba

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
Linux administrátor

Referát prevádzky IKT

Ing. Tomáš Štrba

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
vedúci referátu
+421 2 9010 9931
90109931
9931
F2 - 175
FMFI F1-140

Martin Bielčík

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
Windows špecialista

Andrej Boleman

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
technik IT prevádzky
+421 2 9010 9222

Mgr. Mária Dományová

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
senior Windows špecialistka
+421 2 9010 9945
02/592 44 945
02/602 95
90109945
10 9945
F1 - 140
FMFI F1 - 140

Marek Ivančík

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
technický správca Mlyny UK
+421918529798

Bc. Branislav Kapitán

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
junior Windows administrátor, pracovník IT podpory
02/9010 4444
F1 - 139

Mikuláš Kicko

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
technik IT prevádzky, technik kamerového systému
02/901 79 941
0908 975 566
17 9941
FTVŠ-34

Ivan Mančuška

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
Windows administrátor
+421 2 9010 9946
02/602 95
02/901 09 946
0908 608 910
90109946
9946
F1 - 139
FMFI F2, č.d. 173

Peter Matúšek

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
odborný zamestnanec IT

Peter Miko

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
technický správca RUK
+421 2 9010 9947
02/602 95
90109947
9947#
F1 - 139
FMFI F2-171

Vladimír Srniak

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
technik IT prevádzky
+421 911 790 328
02/602 99 251

Referát rozvoja IKT

Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.

Centrum informačných technológií, Referát rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT

Ing. Alex Bajús

Centrum informačných technológií, Referát rozvoja IKT,
programátor
+421 2 9010 9909
FMFI F2-171

Ing. Mgr. Roman Horváth, PhD.

Centrum informačných technológií, Referát rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT

Bc. Jakub Chalachán

Centrum informačných technológií, Referát rozvoja IKT,
programátor
02/592 44 965
11 965
F2-173

Bc. Petra Kopáčová

Centrum informačných technológií, Referát rozvoja IKT,
správkyňa webových služieb, analytička IT
+421 2 9010 9926
10 9926
FMFI F1-136A

Mgr. Gustáv Pálos

Centrum informačných technológií, Referát rozvoja IKT,
programátor
+421 2 9010 9917
02/602 95
90109917
10 9917
F2 - 169

Mgr. Lukáš Riško

Centrum informačných technológií, Referát rozvoja IKT,
programátor
+421 2 9010 2009
F2-169 (FMFI)

Referát služieb IKT

Mgr. Silvia Bohumeľová

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT,
vedúca referátu
+421 2 9010 9888
02/602 95
90109888
F1 - 136B

Martina Bulková

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT,
odborný zamestnanec IT

Mgr. Jana Guothová

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT,
správkyňa bázy dát FIS
+421 2 9010 9370
+421 2 9010 9938
10 9938
SB 516

Mgr. Kristína Janková, PhD.

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT,
centrálna správkyňa AIS2
+421 2 9010 2098
02/602 95
90102098
F1 - 136B

Ing. Peter Jurášek, CSc.

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT,
technický správca AIS2
+421 2 9010 9967
02/592 44 967
02/602 95
90109967
10 9967
F2 - 174
FMFI F2-174

Ing. Rosemarie Kalivodová

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT,
odborný zamestnanec IT

Ing. Eduard Korsch

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT,
SAP špecialista
+421 2 9010 2076

Bc. Tomáš Mačák

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT,
Správca nákupov IKT, systém Marquet
+421 2 9010 2101

Zuzana Pavlovská

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT,
odborný zamestnanec IT

Ing. arch. Mária Vyšňovská

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT,
správkyňa služby univerzitné preukazy
+421 2 9010 9470
02/592 44 470
SB 13c

Školiace stredisko

Mgr. Katarína Kánová, PhD.

Centrum informačných technológií, Školiace stredisko,
lektorka, vedúca referátu
+421 2 9010 2005
sb-14
Pondelok07:00 – 08:00

Mgr. Eleonóra Beňová, PhD.

Centrum informačných technológií, Školiace stredisko,
odborný zamestnanec IT

Ing. Alžbeta Juhásová

Centrum informačných technológií, Školiace stredisko,
technická správkyňa Moodle
+421 2 9010 2063
F2 - 169
Kontaktujte prostredníctvom emailu

Mgr. M. A. Katarína Pišútová

Centrum informačných technológií, Školiace stredisko,
koordinátorka a metodička pre elearning
+421 2 9010 9150
02/592 44 150
02/602 95
90109150
F2 - 169
Kontaktujte prostredníctvom emailu

Mgr. Katarína Révayová

Centrum informačných technológií, Školiace stredisko,
lektorka IT
+421 2 9010 9978
+421 2 9010 9998
prízemie, napravo od schodov

Všetci zamestnanci CIT s vyhľadávaním

Ing. Jana Jansová

Centrum informačných technológií,
sekretariát
+421 2 9010 9102
02/592 44 102
SB 14, Rektorát UK

Ing. Alžbeta Juhásová

Centrum informačných technológií, Školiace stredisko
technická správkyňa Moodle
+421 2 9010 2063
F2 - 169
Kontaktujte prostredníctvom emailu

Ing. Peter Jurášek, CSc.

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT
technický správca AIS2
+421 2 9010 9967
02/592 44 967
02/602 95
90109967
10 9967
F2 - 174
FMFI F2-174

Ing. Rosemarie Kalivodová

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT
odborný zamestnanec IT

Mgr. Katarína Kánová, PhD.

Centrum informačných technológií, Školiace stredisko
lektorka, vedúca referátu
+421 2 9010 2005
sb-14
Pondelok07:00 – 08:00

Bc. Branislav Kapitán

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT
junior Windows administrátor, pracovník IT podpory
02/9010 4444
F1 - 139

Mikuláš Kicko

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT
technik IT prevádzky, technik kamerového systému
02/901 79 941
0908 975 566
17 9941
FTVŠ-34

Bc. Petra Kopáčová

Centrum informačných technológií, Referát rozvoja IKT
správkyňa webových služieb, analytička IT
+421 2 9010 9926
10 9926
FMFI F1-136A

Ing. Eduard Korsch

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT
SAP špecialista
+421 2 9010 2076
1 2 [3] 4 5 6